Danh hài Chí Tài đến với Cha Long làm chứng Lòng Chúa Thương Xót

Danh hài Chí Tài được Chúa chữa lành bệnh lên làm chứng Lòng Chúa Xót Thương

Nghệ Sĩ CHÍ TÀI… Chân đang bị đa.u gần 2 năm nay, không chữ.a tr.ị được.

Dù là người nổi tiếng, có khả năng phẫ.u thuậ.t ở bác sĩ giỏi. Nhưng vẫn chạy đến nơi Lòng Thươ.ng Xó.t Chúa – Giáo Điểm Tin Mừng.. (Cha Long)… Đặt tay và xin ơn chữ.a lành.

Chí Tài là người Ngoại Đạo, nhưng tin có Chúa và  tin vào Chúa chữ.a lành..

– Thánh Lễ trưa nay tại Giáo Điểm Tin Mừng , Chí Tài đến xin ơn chữ.a bệ.nh đa.u chân hơn 2 năm nay.. và chia sẻ cho gần 20 nghìn người đang tham dự nghe về Ơn Chúa..

https://www.youtube.com/watch?v=dvhngvNgijQ

-> Ai có con bị nghiệ.n M.a Tu.ý – S.ì Ke – Rượ.u chè – Hiế.m muộn – Bệ.nh tật – và các Căn bệ.nh Di căn nan y.. Cứ đến và tin sẽ được Lành bệ.nh.


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết