Thông báo: Thánh lễ phong chức Phó tế – GP Bà Rịa

TOÀ GIÁM MỤC BÀ RỊA
_________________________________

227 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Hiệp,
Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu  (254) 3737 873

Số: 01-18/TGM

                                    Bà Rịa, ngày 20 tháng 01 năm 2018

           Kính gửi:  Quý Cha,

Quý Tu sĩ nam nữ, các Chủng sinh  và Anh Chị Em tín hữu  Giáo phận Bà Rịa      

Anh Chị Em thân mến,

Từ Tòa Giám Mục, chúng tôi gửi lời chào thăm Anh Chị Em. Nguyện xin Thiên Chúa luôn ban cho Anh Chị Em tràn đầy phúc lộc của Ngài. Hôm nay chúng tôi báo tin vui cho Anh Chị Em biết, các Thầy sau đây sẽ được phong chức phó tế:

1. Thầy GIUSE NGUYỄN VĂN LỘC, 35 tuổi

đang phục vụ tại Giáo xứ Dũng Lạc, Giáo hạt Bà Rịa

2. Thầy GIUSE NGUYỄN VĂN SƠN, 33 tuổi

đang phục vụ tại Giáo xứ Chánh Tòa, Giáo hạt Bà Rịa

3. Thầy GIUSE NGUYỄN ĐỨC THUẦN, 33 tuổi

đang phục vụ tại Giáo xứ Hòa Thuận, Giáo hạt Xuyên Mộc

4. Thầy GIUSE BÙI ANH VĂN, 33 tuổi

đang phục vụ tại Giáo xứ Phước Lâm, Giáo hạt Bà Rịa

5. Thầy PHÊRÔ VÕ TÁ VĂN, 34 tuổi

đang phục vụ tại Giáo xứ Vũng Tàu, Giáo hạt Vũng Tàu

6. Thầy GIOAN B. ĐOÀN VĂN VIÊN, 33 tuổi

đang phục vụ tại Giáo xứ Bãi Dâu, Giáo hạt Vũng Tàu

7. Thầy PHÊRÔ NGUYỄN XUÂN THỌ, 35 tuổi

đang phục vụ tại Giáo xứ Thủy Giang, Giáo hạt Vũng Tàu

Thánh lễ phong chức Phó tế sẽ cử hành lúc 9g00, thứ năm ngày 01-02-2018 tại Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu.

Chúng tôi kính mời quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, các Chủng sinh và Anh Chị Em tín hữu đến tham dự Thánh lễ này. Xin quý Cha mang lễ phục trắng.

Về việc tham dự Thánh lễ truyền chức: xin mọi người sẵn sàng tuân theo những hướng dẫn của Ban Tổ Chức.

Vì thánh chức Phó tế là hồng ân cao quý, nên Anh Chị Em hãy hiệp ý với các Thầy tiến chức tạ ơn Thiên Chúa, và dâng lời cầu nguyện cho các Thầy sống xứng đáng với tác vụ sẽ được lãnh nhận.

Nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô luôn ở cùng Anh Chị Em.

Thân mến chào Anh Chị Em.

(Ấn ký)

+ EMMANUEL NGUYỄN HỒNG SƠN

Giám mục Giáo phận Bà Rịa

 

 Ghi chú:   Kính xin quý cha cho đọc thông báo này
                  trước các Thánh lễ chiều thứ bảy và ngày Chúa nhật 28.01.2018

 

Nguồn: Gp Bà Rịa


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết