Thiên Chúa làm gì trước khi tạo dựng vũ trụ?

Câu đầu tiên trong sách Sáng thế viết, “Từ khởi thủy,Thiên Chúa tạo dựng trời và đất” (St 1:1). Vậy Thiên Chúa làm gì trước đó? Thánh kinh có cho ta biết gì về khoảng thời gian vô tận trước khi Thiên Chúa tạo dựng trời và đất không?

Trước hết, phải nói là hoàn toàn không có gì xảy ra “ trước khi ” Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ. Từ ngữ “trước” bao hàm ý niệm thời gian, và thời gian thì chỉ bắt đầu với việc Thiên Chúa tạo dựng cái mà thánh Phaolô, trong ngôn ngữ Hy Lạp, gọi là ta panta, “mọi sự .”

Theo truyền thống, và cơ bản nhất, thời gian được định nghĩa là đơn vị đo lường sự chuyển động. Khi trái đất quay quanh trục của nó một lần, ta gọi là một ngày. Nếu nó quay chung quanh mặt trời, ta gọi là một năm. Một năm ánh sáng tương đương với 5,8 tỷ dặm. Nói cách khác, nếu không có một vật thể chuyển dịch trong tương quan với một vật thể khác, thì không có cái gọi là thời gian theo nghĩa chúng ta hiểu.

Vậy sẽ là vô nghĩa khi nói về “thời gian” trước việc tạo dựng. Không có cái khoảng vô tận mà Thiên Chúa phải lấp đầy một cách nào đó “cho tới khi” Người tạo dựng vũ trụ.

Như thánh Tôma giải thích, Thiên Chúa và vĩnh cửu thì ở ngoài thời gian, mà thời gian là một lượng chuyển từ lúc này sang lúc khác. Vĩnh cửu ôm ấp mọi sự trong một khoảnh khắc hiện tại (ST I, 10, 4). Nếu những chuyện này làm các bạn rối trí thì cũng không lạ gì. Ở đây chúng ta đang đề cập tới mầu nhiệm vô biên, cái đời đời, vô giới hạn, mà kinh nghiệm cũng như ngôn ngữ loài người chúng ta không đủ khả năng diễn tả.

Giáo huấn Công giáo đã xác định điều này. Ngôn ngữ loài người không bao giờ đo lường được Đáng vô hình, Đấng không thể được thấu hiểu, Đấng không thể được biết. Ngôn từ của chúng ta luôn luôn phải dừng lại ở phía bên này của mầu nhiệm Thiên Chúa (Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo, s. 42).

Một lần nữa, thánh Tôma khẳng định: các hành động của Thiên Chúa, chẳng hạn như tạo dựng và cứu chuộc, làm nên mối tương quan với Người, mối tương quan này khởi sự ở một thời điểm nào đó, nhưng sự hiện hữu của Người thì độc lập với tất cả những gì Người đã tạo dựng. Tất cả những điều này chỉ nhằm khẳng định rằng đối với Thiên Chúa không có trước hoặc sau, không có quá khứ hoặc tương lai. Với Người, mọi sự, kế cả niên kỷ của tạo vật, chỉ là lúc hiện tại bất tận.

Tác phẩm: Giáo Lý Cho Người Thời Nay

Tác giả: John J. Dietzen

Biên dịch: Lm. Giuse Nguyễn Văn Chữ. OP

Đọc thêm:

1. Hội Thánh và Sách Thánh

2. Kinh Thánh: Tiêu chuẩn đức tin

3. Các hình thức văn chương trong Kinh Thánh

4. Kinh Thánh chỉ dành cho các chuyên gia?

5. Thánh Kinh Công Giáo và Thánh Kinh Thệ Phản

6. Bản Kinh Thánh phổ thông (Vulgata)

7. Nguyên tổ loài người

8. Nhiều Ađam, nhiều Eva?

9. Cám dỗ trong Vườn địa đàng

10. Con quỷ hay con rắn

11. Trái đất bao nhiêu tuổi?

12. Vụ nổ vũ trụ ( Big Bang ) và tuổi trái đất

13. Tuổi của dòng giống loài người

Edit

0

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết