TƯỢNG ĐỨC MẸ CAO HƠN CẢ TƯỢNG NỮ THẦN TỰ DO Ở HOA KỲ

TƯỢNG ĐỨC MẸ CAO HƠN CẢ TƯỢNG NỮ THẦN TỰ DO Ở HOA KỲ

Từ năm 1892 khi Đảo Ellis đóng vai trò là cửa ngõ chính vào Hoa Kỳ, những người di cư đến từ bên kia Đại Tây Dương đã được nhìn thấy tượng Đức Mẹ Maria cao hơn cả tượng Nữ Thần Tự Do

TƯỢNG ĐỨC MẸ CAO HƠN CẢ TƯỢNG NỮ THẦN TỰ DO Ở HOA KỲ (1)
TƯỢNG ĐỨC MẸ CAO HƠN CẢ TƯỢNG NỮ THẦN TỰ DO Ở HOA KỲ (1)

Tượng Nữ Thần Tự Do được tạc bằng đồng cao 46 mét. Đó là quà tặng của người Pháp cho Hoa Kỳ vào năm 1886. Nhà điêu khắc người Pháp Frédéric Auguste Bartholdi đã tạc bức tượng này và được Gustave Eiffel dựng lên, người cũng đã xây dựng Tháp Eiffel ở Paris, một năm sau đó .

TƯỢNG ĐỨC MẸ CAO HƠN CẢ TƯỢNG NỮ THẦN TỰ DO Ở HOA KỲ (2)
TƯỢNG ĐỨC MẸ CAO HƠN CẢ TƯỢNG NỮ THẦN TỰ DO Ở HOA KỲ (2)

Trong nhiều năm, tượng Nữ thần Tự do được coi là hình tượng cao nhất ở châu Mỹ. Nhưng từ năm 1892, nhà điêu khắc người Tây Ban Nha Manuel de la Fuente đã dựng một bức tượng Đức Mẹ cao 46,72 mét. Tượng Đức Mẹ được xây dựng bằng bê tông và nặng 1200 tấn  và cũng cao hơn vài mét so với Tượng Chúa Cứu Thế ở Rio de Janeiro (cao 38 mét, bao gồm cả phần đế).

Nguồn bài & ảnh: Gx. Cần Giờ – DCCT

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết