Sự khiêm nhường

sự khiêm nhường

Một hình ảnh ấn tượng của đức tin và lòng khiêm tốn, một giám mục cao lớn quì gối trước một linh mục nhỏ bé để nhận phép lành.

Đức hồng y Christop Schönborn, TGM tổng giáo phận Vienna (Áo Quốc), sau lễ phong chức linh mục cho một thầy Việt Nam, đã quì gối xin tân linh mục ban phép lành đầu tay.

Hành vi khiêm tốn này diễn tả niềm tin vào ơn lành của Thiên Chúa qua bàn tay linh mục. Khi quì gối hay cúi mình nhận phép lành của linh mục, không phải là chúng ta quì gối trước con người, nhưng là trước Thiên Chúa.

Và châm ngôn Công giáo tây phương có câu: “Ai biết cúi mình trước Thiên Chúa, sẽ dám đứng thẳng trước mặt người đời”.

(St)

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết