Tình yêu không muốn sinh hoa trái

Tình yêu không muốn sinh hoa trái

Sáng nay đi dạy giáo lý cho Thiếu Nhi Thánh Thể. Để khuyến khích các em tìm hiểu Chúa và để tự thử thách mình, mình cho các em có 10 phút Q&A. 1 em 12 tuổi hỏi ‘sao Chúa phải tạo ra con người? Có phải Ngài xong tác tạo rồi nên chán và tạo ra con người cuối cùng không?’

Nghĩ lại lúc 12 tuổi, mình nào có nghĩ đến chuyện cao siêu đó, câu hỏi của em là câu hỏi mà loài người mất mấy ngàn năm để tìm hiểu. May sao có lẽ được soi sáng mà mình trả lời:

_ em có bao giờ hỏi ba mẹ em vì sao cưới nhau không? Vì sao họ làm việc cực khổ để xây dựng nhà cửa không? Vì sao họ sinh ra các em không? Vì họ muốn tình yêu của họ sinh hoa kết quả, hoa quả của tình yêu đó là các em đó. Chúa cũng vậy, Ngài tạo nên mọi thứ dựa trên tình yêu, nên Ngài muốn tình yêu của Ngài sinh hoa trái, đó là loài người chúng ta. Như chuyện Chúa Jesus trách cây vả không trái trên đường đến Jerusalem (Mt 11: 12-14) cây vả vào tháng 3 tuy không có quả vì không phải mùa, nhưng cây vả sẽ phải có những mầm non mà người Do Thái thích ăn vào thời gian đó rồi. Nhưng cây không có thì đến tháng 7, cây cũng sẽ không có trái. Vậy tình yêu mà không muốn sinh hoa trái thì là tình yêu chết đó em.

Trả lời xong tự dưng nhớ đến 1 bài post hỏi về việc cưới nhau nhưng cả 2 có thể có con nhưng không muốn có con  thì được làm lễ cưới trong nhà thờ không, hay nói đúng hơn làm hôn phối thì bí tích có thành không. Nhiều người nói đó là quyết định của từng cá nhân chứ Giáo Hội không có quyền quyết định và can thiệp thì cười buồn. Tình yêu hôn nhân mà KHÔNG MUỐN sinh hoa trái thì khác gì cây vả không mầm non trên đường đến Jerusalem?

Nguồn: sưu tầm

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết