TẠI SAO CÁC NAM NỮ TU SỸ DÒNG ĐA MINH LẠI MANG TRANG PHỤC CÓ CHUỖI MÂN CÔI RẤT DÀI TO ĐẸP?

Chắc chắn một điều là, chuỗi Mân côi to đẹp đi kèm với trang phục của các vị nam nữ Tu sỹ dòng Đa Minh không phải và không bao giờ là một đồ trang trí.

Mà là một điều nhắc nhở tất cả chúng ta, nhất là các vị nam nữ Tu sỹ hãy noi gương bắt chước vị Thánh Tổ phụ Đa Minh đáng kính của mình, là hãy luôn thành khẩn siêng năng Lần hạt Mân côi mọi nơi, mọi lúc, mọi thời, mọi hoàn cảnh.

Xem thêm https://tinvaothienchua.com/sang-kien-lan-chuoi-man-coi-toan-cau-cua-dong-da-minh-vao-luc-9g-toi-29-thang-4

Các vị nam nữ Tu sỹ dòng Đa Minh được nhắc nhở và khuyến khích lần hạt ít nhất là 200 Kinh Mân côi mỗi ngày.

Vì chính Chuỗi Mân côi đơn sơ nhỏ bé sẽ cứu thoát bản thân và thế giới khỏi mọi tai ương và chết chóc.

Vì chính Chuỗi Mân côi đơn sơ nhỏ bé đã được Đức Mẹ trao tận tay cho cha Đa Minh làm bảo bối diệt trừ lạc giáo.

Nếu ai là Tu sỹ dòng Đa Minh mà lại không thực hiện theo chí hướng của Đấng sáng lập, thì đó là một thiếu sót rất nghiêm trọng.

Chuỗi Mân côi trên trang phục tuy là một vinh dự hãnh diện nhưng cũng là một nghĩa vụ hết sức nặng nề.

Con cháu Tổ phụ Đa Minh thì phải luôn nỗ lực giống Tổ phụ Đa Minh.

3/5 - (2 bình chọn)
3/5 - (2 bình chọn)