Tuyển sinh Ơn Gọi Dòng Thánh Tâm Huế – Năm 2018

Tuyển sinh Ơn Gọi Dòng Thánh Tâm Huế - Năm 2018

CSC – Đệ Tử Viện – Dòng Thánh Tâm Huế kính thông báo về kỳ tuyển sinh cho niên khóa 2018 – 2019 như sau:

Đệ Tử Viện – Dòng Thánh Tâm Huế


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết