Các nhân đức đối thần là gì?

Các nhân đức đối thần là đức tin, đức cậy, và đức mến. Thần học là việc nghiên cứu của chúng ta về Thiên Chúa hay những điều bắt nguồn từ Thiên Chúa. Thánh Anselm nói rằng, thần học là “đức tin tìm kiếm sự hiểu biết”. Một nhân đức là đối thần nếu rõ ràng bắt nguồn từ Thiên Chúa. Tin, cậy và mến tất cả được xem như là những món quà đặc biệt của Thiên Chúa.

Thánh Phaolô nói về tầm quan trọng của ba nhân đức này trong thư ngài gửi cho tín hữu Corintô. Ở cuối đoạn tuyệt vời ngày, ngài gọi tên các nhân đức tin, cậy và mến, nhưng kết luận trong ba nhân đức này, đức mến là quan trọng nhất (1Cr13,13). Bản văn này thường được dùng trong lễ cưới.

Đức tin, đức cậy và đức mến là những món quà đặc biệt bởi vì chúng ta không thể có nó nhờ những nỗ lực riêng của mình. Thiên Chúa ban cho chúng ta tất cả những món quà này cách tự do. Khi chúng ta tin vào Thiên Chúa, chúng ta đón nhận đức tin Thiên Chúa ban cho mình. Khi chúng ta trông cậy, chúng ta hướng đến tương lai biết rằng Thiên Chúa sẽ chăm sóc mình, ngay cả khi hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta yêu mến Thiên Chúa bởi vì Thiên Chúa yêu chúng ta trước, trước cả khi chúng ta sinh ra. Thiên Chúa tỏ cho chúng ta thấy tình yêu của Ngài dành cho chúng ta bằng cách hướng dẫn chúng ta và ở với chúng ta qua cuộc sống này và trên Thiên Đàng.

  • Từ “theology – thần học” bắt nguồn từ hai từ Hy Lạp: theos (Thiên Chúa) và logia (nói)
  • Đôi khi các nhân đức đối thần được thấy như là những biểu tượng:

Thánh giá (đức tin)

Mỏ neo (đức cậy)

Trái tim (đức mến)

 

Các Nhân Đức

Tác giả: Les Miller

Chuyển ngữ: Nt Maria Vũ Thị Thu Thủy

Đọc thêm:

(1) Nhân đức là gì?

(2) Điều xấu là gì?

(3) Mười Giới Răn nói với chúng ta điều gì về nhân đức và điều xấu?

(4) Các ngôn sứ trong Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì về nhân đức và điều xấu?

(5) Đức Giêsu dạy chúng ta điều gì về nhân đức?

(6): Giáo hội dạy chúng ta điều gì về các nhân đức?

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết