8 ngày đầu của tháng 11, các tín hữu có thể nhận được ơn toàn xá nhường cho các linh нồи

Người Công Giáo có thể nhận được ơn toàn xá và nhường lại cho các tín hữu đã qυα đờι trong tám ngày đầu tiên của tháng Mười Một.

Ấn bản mới nhất của Enchiridion Indulgentiarum (Cẩm nang về ơn xá) cho chúng ta biết cách thức như sau:

Khoản 29:

1. Một ơn toàn xá, chỉ áp dụng cho các linh нồи trong luyện ngụ.c, được trao cho các tín hữu nào:

a) Thăm viế.ng một nghĩ.a trang và cầu nguyện với lòng m.ộ mến, dù chỉ trong trí thôi cũng đủ, cho người quá cố vào mỗi ngày, bất kỳ ngày nào từ mùng 1 đến mùng 8 tháng 11.

b) Viế.ng một nhà thờ hoặc một nhà nguyện và đọc một kinh Lạy Cha, và một Kinh Tin Kính vào ngày lễ các linh нồи (hoặc, theo quyết định của đấng bản quyền, vào ngày Chúa Nhật trước hoặc sau đó, hoặc vào ngày lễ trọ.ng kính các thánh nam nữ.)

Người Công Giáo cũng có thể được hưởng ơn xá trong suốt thời gian còn lại của một năm trong các trường hợp sau:

2. Một ơn tiểu xá, chỉ áp dụng cho các linh нồи trong luyện ngụ.c, được trao cho những tín hữu

a) Thăm viếng một nghĩ.a trang với lòng m.ộ mến và cầu nguyện, dù chỉ trong trí thôi cũng đủ, cho người quá c.ố,

b) Sốt sắng đọc kinh sáng hay kinh tối từ sách Nghi thức cho kẻ ᑕᕼếT hoặc lời cầu nguyện An nghỉ Muôn đờ.i

Lời cầu nguyện “An nghỉ Muôn đờ.i”, hay “Requiem aeternam” là:

“Lạy Chúa xin cho các linh нồи được nghỉ yên muôn đờ.i, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh нồи ấy.”

Các điều kiện để được hưởng ân xá là:

– Làm các việc đã dạy ở trên trong khi ở trạng thái có ân nghĩa với Chúa

– Xưng тộι trong vòng 20 ngày

– Rước lễ

– Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng

– Không vướng mắc тộι lỗi, dù là tội nhẹ, dục lòng yêu mến Chúa và xa lánh тộι lỗi.

Lệ Hằng, F.M.A – http://giaophanvinhlong.net/moi-ngay-trong-8-ngay-dau-cua-thang-11-cac-tin-huu-co-the-nhan-duoc-on-toan-xa-nhuong-cho-cac-linh-hon.html


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết