Việc phong chân phước cho Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen bị нoãи lại

Ngày 2 tháng 12 -2019, Vatican loan báo нoãи lại việc phong chân phước cho Đức Tổng Giám mục Mỹ Fulton Sheen (1885-1979) được dự trù ngày 21 tháng 12-2019. Quyết định được đưa ra theo yêu cầu của các nhà lãnh đạo Giáo hội Mỹ sợ có tên của ngài trong cuộc điều tra đang tiến hành về các vụ bao che lạ.m dụng tì.nh dụ.c trong quá khứ.

Theo hãng Thông tấn Công giáo CNA, việc xin нoãи lại chủ yếu do Đức Giám mục Savaltore Matano, giám mục giáo phận Rochester nơi cố giám mục Sheen điều khiển từ năm 1966 đến 1969. Các thành viên khác của Hội đồng giám mục công giáo Mỹ (USCCB) và các thành viên trong ủy ban phong thánh đã xin Rôma có thêm thời gian “điều tr.a sâu hơn về cuộc sống của Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen”.

Dưới bóng của các vụ ᒪạᗰ ᗪụᑎG

Theo hãng tin CNA, đề nghị của các giám mục là do sợ tên của Đức Tổng Giám mục Sheen sẽ được nêu ra trong bản điều tr.a của Công tố việ.n Tiểu Bang New York về các vụ che giấu lạm dụ.ng tì.nh dụ.c của các linh mục trong tám giáo phận của địa phận. Các quan tâm này chủ yếu liên quan đến linh mục Gerard Guli của giáo phận Rochester. Từ năm 1963, tòa giám mục đã biết các vụ tấ.n công tì.nh dụ.c của linh mục này trên người lớn. Cuối cùng linh mục bị trục xuất khỏi chức thánh.

Một số người cho rằng Đức Tổng Giám mục Sheen đã giao một chức vụ trong giáo phận cho linh mục Gerard Guli khi ngài đã biết quá khứ về linh mục này. Luận cứ bị Linh mục James Kruse bác bỏ, linh mục Kruse là giám đốc giáo luật của giáo phận Peoria và là người làm việc trong hồ sơ phong chân phước cho Đức Giám mục Sheen. Linh mục Kruse nghiên cứ.u “hồ sơ Guli“ đã cam đoan với hãng tin CNA là Đức Giám mục Sheen không bao giờ nhận linh mục Guli làm việc trong giáo phận. Theo các tài liệu tham khảo thì người kế nhiệm Đức Giám mục Sheen là Đức Giám mục Joseph Lloyd Hogan mới là người giao chức vụ cho linh mục Gerard Guli. Trong thời gian sau đó, linh mục Guli lại phạm các vụ lạ.m dụng mới. Ngược lại, Linh mục Kruse khẳng định, tất cả các nghiên cứu đã được thực hiện đều chứng minh Đức Tổng Giám mục Sheen đã có một cuộc sống hoàn hảo theo tinh thần kitô.

“Nhà truyền giáo” đầu tiên

Giáo phận Rochester bị rúng động bởi rất nhiều vụ lạm dụ.ng tì.nh dụ.c, cụ thể giáo phận đã bị buộc nộp một bản kết tính vào tháng 9 năm 2019 để đối diện với rất nhiều đòi hỏi bồ.i thường của các nạ.n nhân. Các bối cảnh có thể giải thích sự thận trọng của giáo phận trong hồ sơ phong chân phước cho Đức Tổng Giám mục Sheen.

Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen nổi tiếng với tài năng diễn giả và sự hiện diện xuất chúng của ngài trên diễn đàn truyền thông, ngài được xem là “nhà truyền giáo” đầu tiên.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết