10 Quyết tâm trong năm mới do Đức Thánh Cha Phanxicô yêu cầu

1 – Không nói xấu người khác

2 – Không bỏ phần ăn dư thừa của mình

3 – Dành thời gian cho người khác

4 – Chọn những món ăn rẻ tiền hơn

5 – Đích thân thăm viếng người nghèo

6 – Không lên án người khác

7 – Làm bạn với những ai bất đồng với chúng ta

8 – Thực hiện cam kết: như đời sống hôn nhân

9 – Cần có thói quen kêu cầu Thiên Chúa

10 – Là người Kitô Hữu vui tươi


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết