1100 người nhận phép thêm sức ở giáo phận Pontoise Pháp, người lớn tuổi nhất 92 tuổi!

1100 người nhận phép thêm sức ở giáo phận Pontoise Pháp, người lớn tuổi nhất 92 tuổi!

Gần 15 000 tín hữu giáo phận Pontoise (Val-d’Oise), Pháp họp nhau vào ngày chúa nhật 20 tháng 5 trong thánh lễ thêm sức của 1100 trẻ em và người lớn.

Trong các địa phận trên thế giới, ngày lễ Chúa Hiện Xuống là ngày lễ thêm sức. Ở địa phận Pontoise thuộc thành phố Paris, ngày chúa nhật 20 tháng 5 là ngày “Hội lớn” với sự tham dự của mười mấy ngàn giáo dân. Trong một cuối tuần xen kẻ cầu nguyện và các sinh hoạt như các trò chơi, các khoá hội thảo đã được tổ chức ở đây trong dịp này.

Giám mục Stanislas Lalanne đã chủ sự thánh lễ ở công viên của trường Thánh Martinô. Thánh lễ có nhiều giám mục và linh mục đồng tế và đã có 1100 trẻ em và người lớn nhận bí tích thêm sức. Người lớn tuổi nhất 92 tuổi!

Trong một video của Đức Phanxicô được chiếu trước khi cử hành thánh lễ, ngài xin các người nhận bí tích thêm sức “hãy trở thành chứng nhân sống động cho tình yêu của Chúa trong một thế giới bị tổn thương, nhất là những người ở các vùng ngoại vi, nơi có nhiều người chờ mong sự an ủi của Chúa”. Đức Phanxicô mời gọi họ “trở nên môn đệ truyền giáo đích thực của Chúa”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch – Phanxico


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết