8 thanh niên Công Giáo cõng tượng Đức Mẹ lên núi cao 3.482 m

Trên ngọn núi Grepon, cao 3.482 m, ở Miền Đông Nước Pháp, có một pho tượng Đức Mẹ La Salette hiện diện trên ngọn núi này gần một thế kỷ.

Sự tích: Pho tượng Đức Mẹ, cao 1,2 m, được một nhóm 8 bạn trẻ Công Giáo cùng nhau cõng đưa lên ngọn núi cheo leo, hiểm trở này vào năm 1927.

Lạy Mẹ Maria! Mẹ là sức khỏe của các bệин инâи, hiện nay, nhiều nơi trên thế giới đang phải oằn mình chốиg lại cơи đại dịcн virυѕ coνιds 19, trong đó con người con Đất Việt của chúng con. Xin Mẹ đoái thương nhìn đến chúng con mà ra tay nâng đỡ, đặc biệt trong lúc này. Xin Mẹ nhận lời chúng con cầu xin. Amen!

Bạn muốn giới thiệu hình ảnh tuyệt vời này cho nhiều người trên thế giới biết không? Cùng nhau, chúng ta chia sẻ. Cảm ơn các bạn.


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết