Các ngôn sứ trong Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì về nhân đức và điều xấu?

Sau khi dân Israel định cư ở Đất Hứa, họ thường quên Mười Điều Răn và những hy vọng khác của Thiên Chúa dành cho họ. Họ bị điều ác, được thực hành bởi những người họ gặp, cám dỗ. Đôi khi họ thờ ngẫu tượng, lạc xa tình yêu Thiên Chúa, Người đã dẫn họ ra khỏi ách nô lệ Ai Cập. Đôi khi chúng ta cũng làm y như thế. Chúng ta hành động như thể những điều khác quan trọng hơn tương quan của mình với Thiên Chúa. Nếu chúng ta quan tâm đến thể thao hay thời trang hơn Thiên Chúa yêu thương, thì chúng ta giống như dân Israel khi họ thờ ngẫu tượng.

Khi dường như dân Israel quên Thiên Chúa, Ngài sai các ngôn sứ đưa họ trở về đường ngay. Các ngôn sứ – sứ giả của Thiên Chúa – nhắc nhở dân chúng về các nhân đức Thiên Chúa muốn họ sống. Trong sa mạc, Thiên Chúa dạy họ về cộng đoàn. Những gia đình và cộng đoàn tốt lành cần nhân đức chạnh lòng thương, nhân hậu, khôn ngoan, và công bằng để thành công. Mặc dù người Do Thái bị những tiếng nói khác cám dỗ, và thường phớt lờ các ngôn sứ, nhưng tiếng gọi trở về với quy luật nhân đức của Thiên Chúa đến hết lần này tới lần khác.

Ngày nay, đôi khi khó nghe được tiếng gọi sống một cuộc sống đức hạnh vì những tiếng nói khác, như phương tiện truyền thông đại chúng, nói với chúng ta chỉ quan tâm tới chính mình hay quyền sở hữu của mình. Nhưng nếu lắng nghe, chúng ta có thể vẫn nghe được tiếng các ngôn sứ kêu gọi chúng ta sống một cuộc sống đạo đức.

Tiếng nói ngôn sứ trong những lần gần đây bao gồm Mẹ Thánh Têrêsa nhắc nhở chúng ta về nhân đức chăm sóc người nghèo, và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đặt niềm tin vào người trẻ. Phải chăng bạn có thể nghĩ đến bất kỳ ngôn sứ hiện đại nào khác? Ai là ngôn sứ trong cuộc sống riêng của bạn?

 

Các Nhân Đức

Tác giả: Les Miller

Chuyển ngữ: Nt Maria Vũ Thị Thu Thủy

Đọc thêm:

(1) Nhân đức là gì?

(2) Điều xấu là gì?

(3) Mười Giới Răn nói với chúng ta điều gì về nhân đức và điều xấu?

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết