Các nhân đức tứ trụ là gì?

Mời quý vị tham dự trực tiếp Thánh Lễ và các chương trình trên kênh Youtube Mẹ Hằng Cứu Giúp và Fanpage Truyền Thông Thái Hà

Những lời truyền thống dành cho bốn nhân đức trụ là khôn ngoan, công bằng, tiết độ và dũng cảm. Chúng được gọi là các nhân đức trụ bởi vì chúng được đặt theo tiếng Latin là bản lề (cardo – cột trụ). Cái cửa cần cái bản lề để hoạt động. Theo cùng một cách, các mối tương quan của chúng ta lệ thuộc vào các nhân đức trụ này để hoạt động tốt.

Một số từ hiện đại hơn dành cho những nhân đức này là gì? Khôn ngoan có nghĩa là hiểu biết cuộc sống. Công bằng là đối xử công bằng với mọi người. Tiết độ là bình tĩnh khi chúng ta làm những lựa chọn. Dũng cảm có nghĩa là can đảm. Chúng ta sẽ nhìn vào từng nhân đức này trong vài câu hỏi tiếp theo.

Nhiều thế kỷ qua, các nhân đức trụ và nhân đức đối thần hướng dẫn những người đang cố gắng sống một cuộc sống tốt. Hơn là hành động theo cảm xúc và cảm giác, người ta sống các nhân đức này để năn cản những vấn đề và chữa lành các vết thương do xung đột gây ra. Người ta học các nhân đức này từ giáo xứ, gia đình và bạn bè của họ. Trong những thế kỷ gần đây, các nhân đức này cũng được dạy ở trường.

Các nhân đức trụ không được đặt tên theo tên những vị lãnh đạo Giáo hội quy tụ lại để bầu giáo hoàng.

Các Nhân Đức

Tác giả: Les Miller

Chuyển ngữ: Nt Maria Vũ Thị Thu Thủy

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết