Chúa ơi ! sao con người ta lại ích kỷ đến vậy?

Chúa ơi ! sao con người ta lại ích kỷ đến vậy ?

Chúa ơi ! sao con người ta lại ích kỷ đến vậy ?

Chúa bảo : Con à !

Đừng bao giờ trách người khác không giúp đỡ con , cũng đừng giận người khác không quan tâm con.
Sống trên đời này , mỗi người là một cá thể độc lập , vui buồn , hạnh phúc hay khổ đau đều tự con cảm nhận được.

Không ai có thể thực sự hiểu được con cả , vì đơn giản tảng đá không rơi xuống chính bàn chân họ , làm sao họ hiểu được con có bao nhiêu đau đớn.

Cũng như vậy trên đường đời , mỗi người vẫn là một mình bước tiếp , người thật sự giúp được con chỉ có bản thân con mà thôi. Cho nên , để gặp nhau thì cần có duyên , còn để ở bên nhau không phải chỉ cần có phận , mà cần rất nhiều cố gắng…!!!

Bài viết: Tìm Hiểu Ơn Gọi


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết