Có được đặt tượng Chúa Phục Sinh trên thánh giá?

Thái Hà (25.04.2016) – Công đồng Trentô khẳng định: thánh lễ là hy tế của Đức Kitô do chính Người dâng trên bàn thờ.; và khi cử hành thánh lễ là Giáo hội thi hành lệnh truyền của Chúa Giêsu: Các con hãy làm việc này để nhớ đến Thầy (1Co 11, 25). Để biểu lộ đức tin vào giá trị hy tế của thánh lễ, nên Giáo hội đòi buộc phải có thánh giá mỗi khi cử hành thánh lễ. Theo Quy chế tổng quát Sách Lễ Rôma 2000, thánh giá khi cử hành thánh lễ phải luôn luôn có tượng Chúa Chịu Nạn. Thánh giá này có thể để trên bàn thờ hay gần bàn thờ, và phải để thế nào cho mọi người trông thấy, không những đang lúc cử hành thánh lễ mà con vào mọi lúc, để nhắc cho mọi tín hữu cuộc khổ nạn cứu độ của Chúa Kitô (RM 122,308).

Giữa gian cung thánh nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ HCG Kỳ Đồng, Sài Gòn treo tượng Chúa Phục Sinh, phía trước bàn thờ đặt cây Thánh Giá với tượng Chúa Chịu Nạn.
Giữa gian cung thánh nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ HCG Kỳ Đồng, Sài Gòn treo tượng Chúa Phục Sinh, phía trước bàn thờ đặt cây Thánh Giá với tượng Chúa Chịu Nạn.

Theo quy định mới này, một vấn đề được đặt ra đối với vài nhà thờ hiện nay đang có thánh giá với tượng Chúa Kitô Phục Sinh. Thực ra, điều này không dẫn đến kết quả phải bỏ hoàn toàn Chúa Phục Sinh đang có trong nhà thờ, bở vì quy định trong Sách lễ mới chỉ nhằm làm sáng tỏ giá trị hy tế của thánh lễ chứ không phủ nhận chiều kích Phục sinh trong hy tế của Đức Kitô. Như vậy để vừa không làm sai các quy định của Giáo Hội, vừa không lãng phí nhiều ảnh tượng Chúa Phục Sinh giá trị hiện đang  có trong nhà thờ, chúng ta có thể vẫn giữ ảnh tượng Chúa Phục Sinh nơi cung thánh nhưng đặt một thánh giá với tượng Chúa Chịu Nạn trên bàn thờ hay cạnh bàn thờ. Điều này có thể dẫn đến hai thánh giá nơi cung thánh, một với Chúa Phục Sinh, một với Chúa Chịu Nạn, và như vậy cách sắp đặt này sẽ không phù hợp với quy định về phụng vụ khi chúng ta đặt cùng lúc hai thánh giá trong một cử hành. Vậy để tránh tình trạng lẫn lộn hai thánh giá như trên chúng ta có thể cất thánh giá phía sau tượng Chúa Phục Sinh, và chỉ còn một thánh giá có Chúa Chịu Nạm. Như vậy trên cung thánh sẽ có hai tượng Phục Sinh và Chịu Nạn nhưng chỉ một thánh giá. Cách giải quyết này vừa đáp ứng các quy định mới, vừa phù hợp với truyền thống sắp đặt các ảnh tượng trong nhà thờ, vì các lý do sau đây:

– Tượng Chúa Phục Sinh không được coi là tượng dùng để thay thế tượng Chúa Chịu Nạn, bởi vì tượng này không có thánh giá đi kèm. Trong khi đó nơi bàn thờ vẫn có thánh giá với tượng Chịu Nạn theo đúng các quy định của phụng vụ.

– Tượng Chúa Phục Sinh không có thánh gia phía sau, vừa diễ tả ý nghĩa mầu nhiệm Phục Sinh,  vừa được hiểu là cách trang trí của nhà thờ, giống  như nhiều nhà thờ trước đây thường đặt tượng Đức Maria, thánh bổn mạng chính giữa cung thánh, ngay cả khi các tượng này được đặt phía trên thánh giá có tượng Chịu Nạn, cách xếp đặt như vậy chỉ nhằm diễn tả lòng tôn kính đặc biệt đố với các Ngài hay nhìn nhận các Ngài có một tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống  giáo xứ hay cộng đoàn.

Nguyễn Thế Thủ – Giải Đáp Các Vấn Đề Về Phụng Vụ

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết