Con quỷ hay con rắn?

Trong câu chuyện cuộc cám dỗ ở sách sáng thế, con rắn lừa gạt bà Eva ăn trái cây; bà đưa cho ông Ađam cùng ăn. Sau đó Chúa đuổi ông bà khỏi vườn Địa đàng và con rắn thì bị nguyền rủa. Tôi thấy hình như con rắn bị trừng phạt vì điều con quỷ đã làm. Tôi không tin là Thiên Chúa lại trừng phạt một thụ tạo vì lỗi lầm của một thụ tạo khác !

Trước hết, bạn cần đọc cẩn thận một vài bài giải thích Thánh kinh, kể cả những bài cho biết chúng ra có thể hiểu câu chuyện tạo dựng trong sách Sáng thế như thế nào. Bạn có thể bắt đầu với những trang dẫn nhập trong cuốn New American Bible, cuốn sách được xuất bản dưới sự bảo trợ của các giám mục Hoa Kỳ. Những trang dẫn nhập này phản ánh giáo huấn của Hội thánh Công giáo về sự cần thiết phải nhìn nhận có những thể văn khác nhau trong Thánh kinh, chẳng hạn như trong khi “ mô tả ” việc tạo dựng và sự sa ngã của dòng giống loài người.

Nói một cách vắn tắt, chúng ta không nên hiểu những câu chuyện này diễn tả trực tiếp, theo nghĩa đen, lịch sử thế giới và loài người. Chẳng hạn, bạn nói về lời nguyền rủa của con rắn vì đã cám dỗ Ađam và Eva, theo đó, kể từ lúc ấy, con rắn phải bò bằng cách trườn bụng ( St 3:14 ). Thế bạn có bao giờ thắc mắc con rắn di chuyển như thế nào trước khi nó bị nguyền rủa không ?

Thí dụ này không phải để bông đùa, nhưng để nhấn mạnh rằng những điều ấy không luôn luôn đơn giản như chúng ta có vẻ đơn giản, và việc đọc một cuốn sách Công giáo uy tín, đúng đắn về vấn đề này có thể hữu ích cho bạn.

Tác phẩm: Giáo Lý Cho Người Thời Nay

Tác giả: John J. Dietzen

Biên dịch: Lm. Giuse Nguyễn Văn Chữ. OP

Đọc thêm:

1. Hội Thánh và Sách Thánh

2. Kinh Thánh: Tiêu chuẩn đức tin

3. Các hình thức văn chương trong Kinh Thánh

4. Kinh Thánh chỉ dành cho các chuyên gia?

5. Thánh Kinh Công Giáo và Thánh Kinh Thệ Phản

6. Bản Kinh Thánh phổ thông (Vulgata)

7. Nguyên tổ loài người

8. Nhiều Ađam, nhiều Eva?

9. Cám dỗ trong Vườn địa đàng

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết