Cuộc thi tim hiểu Tin Mừng dành cho Huynh trưởng và Dự trưởng tại Giáo xứ Thái Hà

Chiều Chúa Nhật 14.01.2018, Xứ đoàn TNTT Phêrô – Phaolô đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu Tin Mừng tại  Giáo xứ Thái Hà

Chủ đề: Tìm hiểu Tin Mừng Mác-cô

Có 70 anh chị Huynh trưởng và Dự trưởng dự thi.

 Với sự tham gia có sự hiện diện của Cha Vinh sơn Trần Trí Tuệ và Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, bề trên DCCT Hà Nội.

Cùng đông đảo các em thiếu nhi thánh thể cùng tham gia cổ võ cho các anh chị.

Cầu chúc cho toàn thể Xứ đoàn nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa để đem Chúa đến cho các em thiếu nhi trong giáo xứ nói riêng và cho giới trẻ nói chung.

Huy Jos

Truyền Thông Thái Hà

 

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết