Đức Thánh Cha bổ nhiệm 2 chức sắc cao cấp mới tại Tòa Thánh

Tân Thứ Trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh

Hôm 24/10/2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Ông Mirosław Stanisław Wachowski, người Ba Lan, làm tân Thứ Trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh, kế nhiệm Đức Ông Antoine Camilleri, người Malta, mới được bổ nhiệm làm Tổng giám mục.

Đức Ông Wachowski năm nay 49 tuổi, sinh ngày 08 tháng 05 năm 1970 thuộc giáo phận Elk bên Ba Lan, tốt nghiệp tiến sĩ giáo luật và gia nhập ngành ngoại giao Tòa Thánh từ ngày 01 tháng 07 năm 2004, lần lượt phục vụ tại các nhiệm sở ngoại giao của Tòa Thánh tại Sénégal, rồi tại các tổ chức quốc tế ở Vienne, trước khi trở về phục vụ tại Bộ ngoại giao Tòa Thánh, và cho đến nay ở cấp bậc “Tham tán Sứ Thần”.

Đức Ông thông thạo tiếng Ý, Anh, Pháp và Nga.

Trong tư cách là Thứ trưởng ngoại giao, Đức Ông Wachowski sẽ làm việc với phái đoàn Việt Nam trong Ủy ban làm việc chung.

Tân Phó Phụ tá Quốc vụ khanh

Cùng ngày 24/10/2019, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Ông Luigi Roberto Cona làm tân Phó Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, một chức vụ thường được coi như tương đương với “Thứ trưởng Nội vụ” của Tòa Thánh.

Đức Ông Roberto Cona người Italia, năm nay 54 tuổi, tốt nghiệp tiến sĩ thần học tín lý, và gia nhập ngành ngoại giao Tòa Thánh ngày 01 tháng 07 năm 2003, phục vụ tại các Sứ quán Tòa Thánh tại Panama, Bồ đào nha, Camerun, Maroc, Giordani và Thổ Nhĩ Kỳ, rồi tại phân bộ Tổng Vụ Phủ quốc vụ khanh Tòa Thánh, sau cùng tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Italia với cấp bậc Tham tán Sứ Thần.

Đức Ông Cona thông thạo tiếng Tây Ban Nha, Anh, Bồ Đào Nha và Pháp.

G. Trần Đức Anh, O.P
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết