Kinh Xin Ơn Chữa Lành trong cơn dịch Corona

Kinh Xin Ơn Chữa Lành trong cơn dịch Corona

Nội dung kinh xin ơn chữa lành

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí Thánh,

Chúng con tuyên xưng Chúa là Đấng toàn năng và là Cha giàu lòng thương xót.

Nay chúng con đến trước nhan Chúa,

Xin Chúa thương xót nhân loại chúng con trong cơn dịch bệnh,

đang lan rộng nhiều nơi trên thế giới cũng như trên đất nước chúng con.

Xin Chúa ban cho các nhà cầm quyền và các nhân viên y tế,

ơn khôn ngoan và can đảm,

Kinh xin ơn chữa lành dịch bệnh Corona
Kinh xin ơn chữa lành dịch bệnh Corona

tìm ra những phương thế ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm này.

Xin Chúa an ủi và chữa lành những anh chị em bị nhiễm bệnh,

và đón nhận họ vào nhà Chúa muôn đời.

Sau cùng, xin ban Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con,

biến chúng con thành khí cụ bình an của Chúa,

để chúng con góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh,

đem tình thương và ơn lành của Chúa đến cho muôn người.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen !

Imprimatur
14/02/2020
Giám mục Giáo phận Mỹ Tho
Phêrô Nguyễn Văn Khảm

nguồn: giaophanmytho.net

Kinh xin ơn chữa lành
Kinh xin ơn chữa lành – Lạy Chúa, chúng con tín thác vào Ngài
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết