Mỗi ngày một niềm vui (5): Cầu nguyện cho tha nhân

Cầu nguyện là phương thức tuyệt hảo để ngỏ lời, để tâm sự với Thiên Chúa. Hãy nhớ rằng cầu nguyện là cơ hội thuận tiện để bạn cầu xin một điều gì đó cho người khác, trước khi cầu xin cho chính mình.

Cầu nguyện là nói chuyện với Thiên Chúa. Vậy không thể ích kỷ, trái lại phải bác ái, huynh đệ và tương trợ.

Nếu bạn biết Thiên Chúa sẽ vui mừng biết bao khi thấy bạn quan tâm và làm điều tốt cho người khác, hẳn bạn sẽ tìm sự bảo trợ của Thiên Chúa bằng cách cầu xin điều đó cho người khác.

Tình yêu Kitô giáo hệ tại ở việc cho đi hơn là nhận lãnh.

Mỗi Ngày Một Niềm Vui

José de Sousa Nobre

Học Viện Đa Minh

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết