Mỗi ngày một niềm vui (7): Sai lầm

Hãy cố gắng tối đa để tránh sai lầm. Hãy tránh nói hay làm điều gì mà sau đó bạn phải hối hận.

Sai lầm của bạn có thể sẽ bị lãng quên hay không gây khó chịu cho người khác, nhưng không thể thoát khỏi sự phê phán bất khả thay thế của lương tâm.

Lương tâm sẽ nghiêm khắc phê phán sai lầm, vì đó là tiếng nói bên trong mà Thiên Chúa gợi lên cho bạn. Lương tâm khen ngợi khi bạn làm điều tốt và quở trách khi bạn làm điều xấu.

Chính tiếng nói ấy đem lại cho bạn sự thanh thản khi cảm nhận điều tốt, đồng thời khiến bạn phải hối hận, sau mỗi sai lầm.

Mỗi Ngày Một Niềm Vui

José de Sousa Nobre

Học Viện Đa Minh

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết