Ngại

[Niệm ý Mt 8:18-22 ≈ Lc 9:57-62]

Rất muốn đi theo Chúa

Đến bất cứ nơi nào

Hăng hái, không lo sợ

Quyết chí bước đi theo

 

Tuyệt vời điều ước nguyện

Lời khấn hứa say sưa

Dù gian nan, nguy hiểm

Vẫn chỉ theo Giê-su

 

Chồn có hang ẩn trú

Chim có tổ trên cao

Chúa chẳng có chi cả

Không hòn đá tựa đầu

 

Vẫn ước mong theo Chúa

Nhưng chần chừ, đắn đo

Theo Chúa mà khổ thế

Nên chưa dám bước đi

 

Vẫn ước mong theo Chúa

Nhưng chuyện nọ, chuyện kia

Bao việc còn dang dở

Xin Chúa cứ từ từ

 

Có những dịp kỷ niệm

Mừng lễ nọ, lễ kia

Biết bao lời chúc tụng

Một mình Chúa buồn so!

 

Khi vui thật phấn khởi

Cứ hứa rồi lại thề

Nhưng chân chùn, lòng ngại

Thấy đau khổ ê chề

 

Cầu Chúa thêm sức mạnh

Xin Mẹ luôn đỡ nâng

Trả giá để nên thánh

Mong suốt đời xin vâng

TRẦM THIÊN THU

Sáng 28-06-2020

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết