Người Công Giáo có được cúng vái, dâng đồ ăn đồ uống cho người ᑕᕼếT không?

Giáo Hội không dạy hay khuyến cáo chúng ta phải mang đồ ăn, đồ uống ra nghĩ.a trang đặt nơi m.ộ phần của thân nhân đã qua đờ.i, hay dâng mâm đồ ăn trên bàn thờ người quá cố trong những ngày giỗ tết.

Tuy nhiên, vì lòng thảo kính, thương nhớ, giáo dân ngày nay được phép đốt nhang, đèn, nến và trưng hoa trước bàn thờ tổ tiên hay nơi m.ộ phần của thân nhân để nói lên lòng yêu mến, tôn kính và thương nhớ đối với những người thân đã ly trầ.n.

1 –Người Công giáo phải làm gì để giúp các linh hồ.n đã ly trầ.n? 

2 -Có được phép mang đồ ăn, đồ uống như rượu bia và trái cây ra đặt ở m.ộ thân nhân ch.ôn ngoài ngh.ĩa trang, hay bày đồ ăn trên bàn th.ờ ông bà, cha mẹ nhân ngày giỗ, tết không?

TRẢ LỜI: Những người theo Đạo thờ ông bà (Tổ tiên) hay các tôn giáo khác thì tin là vo.ng hồ.n những người ᑕᕼếT có thể về với con cháu sau khi ᑕᕼếT. Vì thế, con cháu thường mang theo đồ ăn, đồ uống ra đặt ngoài nghĩ.a trang nơi an nghỉ của người quá c.ố. Đặc biệt, đến ngày giỗ, Tết, con cháu thường làm một mâm c.ỗ với của ngon vật lạ để dâng lên bàn th.ờ người quá c.ố cùng với nhang đèn để c.úng vái, trước khi hạ cỗ cho con cháu hưởng chung. Đây là tục lệ có từ lâu đời trong xã hội ViệtNam. Là người Công giáo, chúng ta tôn trọng, và không dám phê bình niềm tin của người khác.

Tuy nhiên, là tín hữu Chúa Kitô, thì ngược lại, chúng ta không tin có sự trở về của linh h.ồn người quá cố để ăn uống chung vui cách vô hình nào đó với con cháu, anh em còn sống. Giáo lý Công giáo dạy rõ như sau về số phân của một người sau khi ᑕᕼếT :

“Mỗi người lãnh nhận trong linh hồ.n bất t.ử của mình phần trả công muôn đời cho mình. Ngay sau khi ᑕᕼếT, trong một cuộc phán xét riêng, chiếu theo cuộc sống của mình hướng về Chúa Kitô, để hoặc sẽ trải qua một cuộc thanh luyện, hoặc lập tức bước vào hưởng diễm phúc trên trời, hoặc lập tức bị án phạt đời đời.” (x. SGLGHCG, số 1022)

Như vậy, theo lời dạy trên của Giáo Hội , thì linh h.ồn của một người đã ᑕᕼếT có thể được vào ngay Thiên Đàng để vui hưởng Thanh Nhan Chúa, hoặc phải xa lìa Chúa đờ.i đờ.i trong nơi gọi là hoả ngụ.c (hell). Hay phải “tạm trú” một thời gian trong nơi gọi là “Luyện tộ.i = Purgatory” để được thanh luyện cho sạch khỏi mọi vết nhơ của tộ.i lỗi đã được tha qua bí tích hòa giải nhưng hậ.u quả còn để lại mà chưa đền bù cho đủ khi còn sống, nên cần được tinh luyện cho sạch trước khi được vào hưởng Thánh Nhan Chúa trên Thiên Đàng.

Như thế rõ ràng cho thấy là không có trường hợp nào linh h.ồn những người quá c.ố còn có thể về chung vui cách vô hình đời sống con người trên trần thế với con cháu được nữa.Lại càng vô lý hơn nữa , khi có người cho rằng các linh h.ồn có thể trở về xin Rửa tộ.i vì đã không được lãnh nhận bí tích này khi còn sống. Điều này hoàn toàn trái với giáo lý của Giáo Hội trích dẫn trên đây.

Từ xưa đến nay và ở khắp mọi nơi, người ta đã nói nhiều về những hiện tượng “m.a quái” quấy ph.á trong nhà sau khi có người ᑕᕼếT, hoặc linh hồ.n người cᑕᕼếT hiện về với thân nhân trong giấc mơ để van xin điều này, hoặc cả.nh cáo con cháu việc khác v.v. Trước sự kiện này, Giáo Hội cho đến nay vẫn giữ thái độ im lặng, không đưa ra một giáo lý nào để giải thích ý nghĩa của những sự kiện khác thường đó, mà chỉ dạy giáo hữu phải cầu nguyện, làm việc lành, hoặc xin lễ cầu cho các linh hồ.n, cách riêng trong tháng 11 mà thôi. Đây là việc bác ái có giá trị cứ.u giúp các linh hồ.n đang ở nơi luyện tộ.i để giúp họ mau chóng được tha hình phạ.t hữu hạn ( temporal punishment) để vào Nước Trời vui hưởng hạnh phúc được chiêm ngưỡng Thánh Nhan Chúa cùng với các thánh nam nữ ở đây.

Nhưng chắc chắn là Giáo Hội không dạy hay khuyến cáo chúng ta phải mang đồ ăn, đồ uống ra nghĩa trang đặt nơi m.ộ phầncủa thân nhân đã qua đờ.i, hay dâng mâm đồ ăn trên bàn th.ờ người quá cố trong những ngày giỗ tết.

Tuy nhiên, vì lòng thảo kính, thương nhớ, giáo dân ngày nay được phép đốt nhang, đèn, nến và trưng hoa trước bàn th.ờ tổ tiên hay nơi mộ phần của thân nhân để nói lên lòng yêu mến, tôn kính và thương nhớ đối với những người thân đã ly trầ.n.

Nhưng tuyệt đối phải tin rằng:

1- Những linh hồ.n đã được hưởng Thánh Nhan Chúa trên Thiên Đàng không cần sự trợ giúp nào của người còn sống trên trần thế. Họ đã gia nhập hàng ngũ các Thánh và đang hưởng hạnh phúc Nước Trời với Thiên Chúa, là hạnh phúc của các Thánh, các Thiên Thần. Ngược lại, các Thánh trên Thiên Đàng có thể cầu xin đắc lực với Chúa cho những người còn sống trên trần gian và những linh hồ.n trong luyện ngụ.c.

2- Chỉ có các linh hồ.n trong luyện ngục mới cần sự trợ giúp của các thánh trên Thiên Đàng và của những người còn sống đang hiệp thông với Giáo Hội trên trần thế mà thôi. Các linh hồ.n đang còn ở luyện ngụ.c không thể tự giúp gì cho họ được nữa vì thời giờ đã mãn cho họ làm việc lành hay phạm tộ.i gì thêm nữa. Đó là lý do tại sao Giáo Hội dạy và khuyến khích các tín hữu cầu nguyện, làm việc lành và nhất là xin lễ cầu cho các linh hồ.n thánh (holy souls) còn đang được thanh luyện trong luyện ngụ.c. Ngược lại, các linh hồ.n ở nơi này có thể cầu xin hữu hiệu cho các tín hữu còn sống trên trần thế, nơi mọi người còn thì giờ để làm thêm việc lành, phúc đức hay phạm tộ.i thêm mất lòng Chúa.

Tóm lại, các Thánh trên Thiên Đàng, các linh hồ.n nơi luyện ngục và các tín hữu còn sống trên trần gian đều có thể hiệp thông cầu nguyên và giúp ích cho nhau như đã nói ở trên.Đây là tín điều các thánh thông công như Giáo Hội dạy.

3- Sau hết, các linh hồ.n đang xa cách Chúa đời đời trong nơi gọi là hoả ngụ.c thì các Thánh trên trời , các linh hồ.n nơi luyện tộ.i và các tín hữu trên trần thế, không ai có thể cứu giúp gì cho họ được nữa, vì không có sự hiệp thông nào (communion) giữa nơi này ( hỏa ngụ.c ) với Thiên Đàng, luyện ngục và các tín hữu còn sống đang hiệp thông trong Giáo Hội lữ hành trên trần thế.. Cũng cần nói thêm là những ai đang ở hỏa ngục thì đó không phải là vị họ bị Chúa trừng phạ.t hay trả th.ù mà chính vì họ, khi còn sống, đã tự chọn nơi cư ngụ đáng s.ợ này khi tự do làm những điều gia.n á.c, tộ.i lỗ.i và không hề xám hối xin Chua thứ tha vì họ cũng hoàn toàn khước từ Thiên Chúa và tình thương của Người, là “ Đấng muốn cho mọi người được cửu rỗi và nhận biết chân lý.” ( 1 Tm 2 : 4)

Tóm lại, dù ở nơi nào, Thiên Đàng, Luyện ngục hay hoả ngục, linh hồ.n những người đã ly trần không thể trở về trần thế để “ăn uống” gì với thân nhân còn sống được nữa. Vì thế, người công giáo không nên đem bất cứ đồ ăn của uống gì ra đặt nơi m.ộ phần của những người đã ᑕᕼếT ngoài ngh.ĩa trang hay trưng bày trên bàn thờ trong những dịp giỗ tết để “mời các vong hồ.n” về chung vui, thưởng thức với con cháu còn sống. Làm như vậy là vô tình đi ngược lại với giáo lý của Giáo Hội về số phận của những người đã chết như đã nói ở trên.

Chúng ta chỉ có thể bày tỏ lòng mộ mến, gắn bó, thương xót những thân nhân đã ly trầ.n bằng cách cầu nguyện, làm việc lành và xin dâng thánh lễ cầu cho họ để nói lên những tâm tình này mà thôi. Và chắc chắn đó cũng là những gì các linh hồ.n mong đợi nơi con cháu, thân nhân còn sống nhớ đến mình sau khi họ lìa khỏi thân xá.c qua sự chế.t, và còn đang được thanh luyện nơi luyện ngục.

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết