Thông báo khẩn: giả danh linh mục và đi lừa đảo

Thông tin người có tên là Lê Hông Minh Thanh, thuộc giáo xứ Tân Hội, Phan Rang, Nha Trang, đã làm thẻ linh mục giả và đi lừa đảo.

Xin bà con cảnh giác và tố cáo tội phạm cho các Đấng Bản quyền sở tại biết để giải quyết. Xin cám ơn.


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết