Nguyên tổ loài người

Một hôm, con tôi từ trường về kể lại: giáo viên nói với các học sinh rằng ông Adam và bà Eva không có thực. Có phải đây là vấn đề căn bản trong đức tin của chúng ta không? Nếu Adam và Eva là hai người khởi đầu nhân loại, thì phải cắt nghĩa thế nào về những chủng tộc khác nhau?

Thánh kinh không nói gì về vấn đề hai hay nhiều nguyên tổ. Giả như có, chúng ta cũng không biết gì về tên tuổi của họ.

Thánh kinh không được viết ra để chuyển giao cho chúng ta những chi tiết về nhân loại học. Vấn đề có 2 hay 200 “ cha mẹ đầu tiên ”, hoặc chuyện lý lịch của các ngài như thế nào, chẳng có liên quan gì đến chủ đích thiêng liêng và thần học của trình thuật Thánh kinh về Adam và Eva. Nên biết rằng những trình thuật này chỉ được biên tập lại như hình thức chúng ta có hiện nay vài trăm năm trước Chúa Kitô mà thôi.

Câu chuyện trong những chương đầu sách Sáng thế nhằm cung cấp cho chúng ta một số những chân lý đức tin quan trọng nhất. Đó là, thế giới này – bao gồm tất cả gia đình nhân loại – hiện hữu là nhờ một Thiên Chúa chân thật. Thế giới do Thiên Chúa tạo dựng thì tốt đẹp và nhằm để phục vụ hạnh phúc con người. Mọi điều bất hạnh trên cõi đất này là do sự ương ngạnh và tội lỗi của con người. Ngay từ đầu, Thiên Chúa đã có kế hoạch cứu vớt chúng ta khỏi tội lỗi.

Những sự kiện quan trọng về Thiên Chúa và về mối liên hệ của chúng ta với Người là sứ điệp thực sự của Thánh kinh. Còn những điều khác, nói chung các khoa học gia đồng ý rằng hầu như không thể có sự chắc chắn nào về những chuyện xảy ra thời bình minh xa xăm của lịch sử.

Hội thánh đã nói rõ lập trường của mình về vấn đề này trong thông điệp “ Dòng giống Nhân loại ” ( Humani Generis ) của Đức Giáo hoàng Piô XII (1950). Ngài nhấn mạnh rằng, không nên coi lý thuyết về việc có nhiều hơn hai “ cha mẹ đầu tiên ” của dòng giống nhân loại là một sự kiện chắc chắn.

Về nguồn gốc của các chủng tộc, cả Thánh kinh lẫn mặc khải Kitô giáo đều không cho chúng ta biết gì nhiều hơn. Một số Kitô hữu thuộc lập trường bảo thủ cho là có những ám chỉ trong Thánh kinh cho thấy nguồn gốc của các chủng tộc. Nhưng một lần nữa, lập trường của Hội thánh là, loại câu hỏi này phải do các nhà khoa học, các nhà nhân chủng học và các nhà cổ sinh vật học trả lời, chứ không phải các nhà thần học hay các chuyên gia Thánh kinh.

Tác phẩm: Giáo Lý Cho Người Thời Nay

Tác giả: John J. Dietzen

Biên dịch: Lm. Giuse Nguyễn Văn Chữ. OP

 

Đọc thêm:

1. Hội Thánh và Sách Thánh

2. Kinh Thánh: Tiêu chuẩn đức tin

3. Các hình thức văn chương trong Kinh Thánh

4. Kinh Thánh chỉ dành cho các chuyên gia?

5. Thánh Kinh Công Giáo và Thánh Kinh Thệ Phản

6. Bản Kinh Thánh phổ thông (Vulgata)

 

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết