Nhân đức phải làm gì với tính cách?

Người tín hữu Công Giáo tin rằng các nhân đức – đặc biệt là nhân đức đối thần: tin, cậy và mến – là những món quà từ Thiên Chúa. Tính cách là tất cả những đặc tính – tích cực và tiêu cực – hình thành một người. Tính cách đúng của chúng ta có khuynh hướng toả sáng qua các mối tương quan của chúng ta. Những hành động của chúng ta cho thấy chúng ta thật sự là ai. Phải chăng bạn đặt người khác lên trước? Hay luôn là chúng ta? Bằng cách làm việc để phát triển những nhân đức tích cực, chúng ta chúng ta có thể xây dựng tính cách mạnh mẽ.

Tính cách của chúng ta thay đổi và phát triển khi chúng ta lớn lên. Các nhà tâm lý nói với chúng ta rằng trẻ thơ tự cho mình là trung tâm là điều tự nhiên. Chúng cần sự giúp đỡ của người khác và lệ thuộc và người chăm sóc chúng. Khi chúng ta trưởng thành, chúng ta trở nên tốt hơn khi quan tâm và chăm sóc người khác. Hãy nghĩ về những mặt mạnh của tính cách bạn. Bạn ở đó bằng những cách nào? Bây giờ hãy nhìn vào những lĩnh vực cần hoạt động. Từ đây bạn đi đâu? Hãy xin một người lớn đáng tin cậy hướng dẫn và cho ý kiến phản hồi nếu bạn cần nó. Và hãy chắc chắn bạn cầu xin Thiên Chúa giúp bạn phát triển những món quà của mình và chia sẻ chúng giúp với người khác. Sau cùng, đó là điều dành cho chúng!

Nhiều trường công Công Giáo ở Bắc Mỹ đề nghị chương trình giáo dục tính cách khuyến khích người trẻ lớn lên trong sự đức hạnh và đối sử với nhau tốt hơn. Nhiều trong số những trường này nhấn mạnh tính cách thuộc tính hay đức hạnh mỗi tháng, bao gồm nhiều trong những nhân đức này được khảo sát tỉ mỉ trong cuốn sách này. Giáo dục tính cách Công Giáo giúp xây dựng công trình của Thiên Chúa và ca ngợi những nhân đức này. Hãy cố gắng mỗi tháng chọn một nhân đức mà bạn muốn phát triển. Khi bạn phát triển rồi, hãy viết lại cảm nhận của mình.

Các Nhân Đức

Tác giả: Les Miller

Chuyển ngữ: Nt Maria Vũ Thị Thu Thủy

Đọc thêm:

(1) Nhân đức là gì?

(2) Điều xấu là gì?

(3) Mười Giới Răn nói với chúng ta điều gì về nhân đức và điều xấu?

(4) Các ngôn sứ trong Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì về nhân đức và điều xấu?

(5) Đức Giêsu dạy chúng ta điều gì về nhân đức?

(6): Giáo hội dạy chúng ta điều gì về các nhân đức?

(7): Các nhân đức đối thần là gì?

(8): Đức tin là gì?

(9): Làm thế nào chúng ta có thể trở thành người trông cậy hơn?

(10): Có phải tình yêu hơn cảm giác ?

(11): Các nhân đức tứ trụ là gì?

(12): Làm thế nào chúng ta có thể trở thành người khôn ngoan hơn?

(13): Cái gì là sự khác biệt giữa công bằng và bình đẳng?

(14): Vì sao tự chủ quan trọng?

(15): Bảy mối tội đầu là gì, và vì sao chúng làm chết người?

(16): Điều gì không đúng với sự hãnh diện

(17): Làm sao chúng ta có thể ngừng ganh tị ?

(18): Tại sao thói dâm ô là sai ?

(19):Tôi có thể xử lý tức giận của tôi như thế nào ?

(20): Tại sao mê ăn uống có hại?

(21): Có điều gì bất ổn với người tham lam?

(22): Vì tôi bừa bộn, điều ghê gớm này là gì?

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết