Nhiều Ađam, nhiều Eva?

Chúng ta có thể chấp nhận khả năng có nhiều hơn một Ađam và một Eva đã sinh ra dòng giống loài người. Nhưng cắt nghĩa thế nào về câu hỏi của thánh Phaolô: “ Vì một người (Ađam) mà tội đã vào thế gian” (Rm 5:12 )? Có đúng là nhiều Công  đồng, chẳng hạn Công đồng Trent, và một số văn kiện của Hội thánh đều nói tới Ađam như là “ con người đầu tiên” ?

Một điều quan trọng cần nhớ là trong cả hai câu hỏi trên, Thánh kinh cũng như Công đồng mà bạn đề cập tới đều không nói tới vấn đề đa tổ ( nghĩa là, có hay không có nhiều cha mẹ đầu tiên ). Do đó phải thận trọng khi cho rằng Thánh kinh và Công đồng đã trả lời một câu hỏi mà cho tới lúc đó vẫn chưa từng được đặt ra một cách nghiêm túc.

Về điểm thứ nhất, các nhà giảng thuyết và hùng biện thường hay dùng cách đưa ra những nhân vật lịch sử nổi tiếng để biện minh cho quan điểm của mình, mà hoàn toàn không chú ý đến việc xét xem nhân vật đó có thực hay không. Chẳng hạn, một linh mục khi giảng về “ Người con hoang đàng ” hay “ Người Samaria nhân hậu ”, ngài không hề nói rằng tôi tin những nhân vật trong dụ ngôn của Chúa Giêsu là có thật. Những nhận vật đó phù hợp với vấn đề ngài đang trình bày, chỉ có thế thôi.

Chúa Giêsu đã làm như vậy. Thánh Phaolô đã làm như thế, và các sắc lệnh Công đồng, các văn kiện khác của Hội thánh cũng làm như thế. Như đã nói trên, các văn kiện này không trực tiếp bàn về vấn đề đa tổ. Nhưng nếu có thể dẫn chứng câu truyện trong Thánh kinh về việc tạo dựng để giải thích hoặc hỗ trợ cho giáo huấn của các văn kiện đó, thì các tác giả không ngần ngại sử dụng những nguồn ấy.

Trong thông điệp “ Dòng giống Nhân loại ”, Đức Piô XII giải thích một vài vấn nạn về đạo lý và Thánh kinh liên quan đến vấn đề đa tổ ( một vài vấn nạn đã được giải quyết trong 50 năm qua một cách tình cờ ), và nói rằng người Công giáo không nên chủ trương đa tổ như là một số sự kiện, vì ý kiến này rõ ràng không tương hợp với một số niềm tin công giáo khác.

Thông điệp “ Dòng giống Nhân loại ” cho rằng niềm tin vào nhiều hơn một Ađam – Eva là một ý kiến phỏng đoán, nhưng thông điệp không nói đó là một ý kiến sai lầm hoặc lạc đạo.

Tác phẩm: Giáo Lý Cho Người Thời Nay

Tác giả: John J. Dietzen

Biên dịch: Lm. Giuse Nguyễn Văn Chữ. OP

Đọc thêm:

1. Hội Thánh và Sách Thánh

2. Kinh Thánh: Tiêu chuẩn đức tin

3. Các hình thức văn chương trong Kinh Thánh

4. Kinh Thánh chỉ dành cho các chuyên gia?

5. Thánh Kinh Công Giáo và Thánh Kinh Thệ Phản

6. Bản Kinh Thánh phổ thông (Vulgata)

7. Nguyên tổ loài người

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết