Sức mạnh bị lãng quên của Muối thánh

Có thể bạn đã rất quen thuộc với nước thánh. Nhưng bạn biết gì về muối thánh?

Nước thánh và muối là những á bí tích (khác với Bí tích) , tức là là những dấu chỉ thánh, nhờ đó con người được chuẩn bị lãnh nhận hậu quả chính yếu của các Bí Tích và thánh hóa những hoàn (xem hiến chế Phụng vụ Thánh Sacrosanctum Concilium 60).

Việc dân Chúa sử dụng muối cho các mục đích tôn giáo có lịch sử từ hàng ngàn năm về trước, có từ thời người Do thái trước khi Chúa Kitô sinh ra. Và muối tiếp tục được các Kitô hữu sử dụng ngay từ thời sơ khai của Hội thánh, nhất là trong nghi lễ Rôma.

Ngày nay, việc sử dụng muối thánh trong phụng vụ phần lớn là dưới Dạng thức Ngoại thường, đặc biệt trong nghi thức trừ quỷ, rửa tội, tái cung hiến bàn thờ, và làm phép nước thánh. Nhưng ngay cả trong Mẫu Thông Thường, muối phước lành có thể được sử dụng trong sự ban phước của nước thánh.

Muối thánh cũng thường được sử dụng trong việc làm phép nhà. Có thể rắc muối, hay thậm chí rải dưới dất thành hàng, với mục đích tạo ra một vòng bảo vệ khỏi ma quỷ (bạn có thể đã thấy điều này trong một số phim kinh dị, nhưng đây thực sự là một thực hành của Công giáo!). Một số người thậm chí còn sử dụng muối thánh trong nấu ăn.

Nếu bạn muốn có một ít muối thánh, chỉ cần mang một ít muối thông thường đến và xin linh mục làm phép!

Theo Churchpop.com

 

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết