Tầm nhìn xa của vị kiến trúc sư của Đại học Oxford 350 năm trước

Năm 1985, người ta phát hiện đại lễ đường có lịch sử 350 năm của Đại học Oxford gặp vấn đề nghiêm trọng về an toàn.

Qua kiểm tra, 20 thanh xà ngang của đại lễ đường đã bị phong hóa mục nát, cần phải được thay thế ngay lập tức.

Mỗi một thanh xà đều được chế tạo từ những cây gỗ sồi rất lớn, để bảo trì diện mạo cho đại lễ đường với lịch sử 350 năm này, chỉ có thể thay thế bằng cây sồi khác.

Vào những niên đại năm 1985, nếu muốn tìm 20 cây sồi cỡ lớn như vậy là điều không dễ dàng, nếu có thể tìm được, mỗi một thanh gỗ sồi cũng phải mất chi phí ít nhất là 250.000 USD.

Điều này khiến trường Đại học Oxford không thể làm gì được.

Lúc này, một người thợ làm vườn trong trường báo cáo, 350 năm trước, Christopher Wren – kiến trúc sư xây dựng nên đại lễ đường đã sớm biết trước thời sau sẽ gặp vấn đề khó khăn này, nên năm đó đã mời rất nhiều thợ làm vườn tới trồng một lượng lớn cây sồi trong hoa viên của trường học, cho đến hôm nay, kích thước của mỗi một cây sồi đã hoàn toàn vượt quá kích thước cần thiết để chế tạo xà ngang.

Tin tức này thực sự khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc và kính nể!

Một vị kiến trúc sư từ 350 trước lại có tâm và tầm nhìn xa như vậy. Mộ phần của người kiến trúc sư đó sớm đã trở nên hoang tàn, nhưng “nhiệm vụ” của vị ấy vẫn chưa hề kết thúc. Chỉ một từ có thể nói lên được nguyên nhân vì sao mà vị kiến trúc sư đó lại có tầm nhìn xa trông rộng như vậy, đó chính là: “Trách Nhiệm”

(Sưu tầm)

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết