THẦN HỌC CÓ DỰA TRÊN KHOA HỌC KHÔNG?

Tại sao chúng ta không đọc Thánh kinh theo nghĩa đen như những người bảo thủ? Anh em Thệ phản nói rằng chúng ta không tin vào Thánh kinh nên chúng ta không phải là Kitô hữu!

     Mấy năm về trước đây, nguyệt san Fist Things ( tạp chí về tôn giáo và đời sống ) phổ biến một cuộc đối thoại lý thú nói về mối tương quan giữa vật lý hiện đại và thần học. Một tham dự viên đã ghi nhận một cách sâu sắc rằng “ chúng ta không nên để thần học hy vọng hão huyền vào sự vô minh vẫn tiếp diễn ” đối với những vấn đề về thiên nhiên mà hiện nay chúng ta không thể giải thích được.

     Ông ta có lý. Dù đã có kinh nghiệm đau thương, nhưng nhiều người vẫn chưa thuộc bài học. Suốt 15 thế kỷ, Kitô hữu chúng ta xây dựng Thánh kinh và thần học của mình trên những giả định mà chúng ta chẳng bao giờ biết được về vũ trụ và hệ mặt trời ngoài những gì chúng ta đọc thấy trong Sách Thánh.

     Khi Galilêô đến, ông chứng minh rằng những giả định của chúng ta là sai, thế là phải mất hàng thế kỷ để thần học thích ứng với sự kiện là còn có nhiều chuyện khác nữa mà con người từng mơ đến hoặc không thể tưởng tượng hết được. Đối với vấn đề tiến hóa, chuyện tương tự như thế đã xảy ra, và còn tiếp tục xảy ra. Chúng ta cho rằng hiểu biết của con người về nguồn gốc sự sống sẽ chẳng bao giờ vượt quá những câu chuyện trong Thánh kinh đâu. Thế là chúng ta tiếp tục xây dựng thần học và triết học về tạo dựng dựa trên những giả đoán sai lầm.

     Rồi đến những khám phá của nhiều khoa học tự nhiên hội tụ một cách hoàn toàn bất ngờ. Như Đức Gioan Phaolô II đã nói, sự hội tụ “ những kết quả của những công trình được thực hiện một cách độc lập tự nó là một lý chứng ngày càng có ý nghĩa để ủng hộ thuyết tiến hóa này.”

     Dĩ nhiên, chúng ta có quyền tự do để phi bác khoa học này nếu chúng ta có chứng cứ khoa học. Nhưng cố gắng một cách điên rồ nhằm chống đỡ xác tín tôn giáo của mình bằng cách phủ nhận những sự kiện có thể quan sát được thì cuối cùng chỉ toi công. Làm như thế là phủ nhận chân lý chỉ có một, như Đức thánh cha đã nhắc nhở chúng ta. Chân lý này không thể mâu thuẫn với chân lý khác. Khoa học đúng đắn không bao giờ mâu thuẫn với thần học đúng đắn.

Tác phẩm: Giáo Lý Cho Người Thời Nay

Tác giả: John J. Dietzen

Biên dịch: Lm. Giuse Nguyễn Văn Chữ. OP

Đọc thêm:

1. Hội Thánh và Sách Thánh

2. Kinh Thánh: Tiêu chuẩn đức tin

3. Các hình thức văn chương trong Kinh Thánh

4. Kinh Thánh chỉ dành cho các chuyên gia?

5. Thánh Kinh Công Giáo và Thánh Kinh Thệ Phản

6. Bản Kinh Thánh phổ thông (Vulgata)

7. Nguyên tổ loài người

8. Nhiều Ađam, nhiều Eva?

9. Cám dỗ trong Vườn địa đàng

10. Con quỷ hay con rắn

11. Trái đất bao nhiêu tuổi?

12. Vụ nổ vũ trụ ( Big Bang ) và tuổi trái đất

13. Tuổi của dòng giống loài người

14. Thiên chúa làm gì trước khi tạo dựng vũ trụ

15. Tiến hóa ” còn hơn là một giả thuyết “

16. Tiến hóa và linh hồn

Edit

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết