Úc: Tân linh mục Việt Nam đầu tiên của Gp. Port Pirie

Vào ngày 26/05/2018, Giáo hội Úc Châu có thêm một tân linh mục, Cha Giuse Lê Trung Hậu, thuộc giáo phận Port Pirie, Nam Úc. Ngài trở thành linh mục đầu tiên người Việt Nam cho Giáo phận này, theo thông tin được đăng tải trên website Vietcatholic.

Theo đó, Thánh lễ truyền chức linh mục được cử hành vào lúc 11 giờ 00 sáng, thứ Bảy, ngày 26/05/2018, do Đức Cha Greogry O’ Kelly, SJ. Giám mục Giáo phận Port Pirie chủ sự. Hiệp dâng trong Thánh lễ còn có Cha Denis Stanley, Giám đốc Đại Chủng viện Corpus Christi Melbourne, cha Peter Thomson, Giám đốc Chủng viện Vianney College tại Wagga Wagga NSW, Cha Tổng Đại diện Jim Morgham và đông đảo các linh mục thuộc Giáo phận Port Pirie, nhiều linh mục đến từ các Tổng Giáo phận Sydney, Melbourne, Adelaide.

Thầy Giuse Lê Trung Hậu sinh tại thành phố Adelaide, tiểu bang Nam Úc trong một gia đình mà cha mẹ là người tỵ nạn Việt Nam đến Nam Úc định cư năm 1984. Tân linh mục là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em, tất cả đều có văn bằng về y khoa. Với văn bằng dược sĩ, Cha Giuse đã hành nghề trong khoảng thời gian 6 năm trước khi vào Chủng viện. Tuy nhiên, trước tiếng gọi thiêng liêng từ Thiên Chúa, ngài đã đáp lại mời gọi trong đời sống dâng hiến.

Được biết, ngoài người chị cả, Cha còn có hai người chị gái khác cũng sống đời tận hiến trong dòng kín Cát Minh. Đó là sơ Anna Lê thị Mai Anh và sơ Maria Lê thị Minh Triết.

Tâm Phúc – GP Bùi Chu


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết