VỤ NỔ VŨ TRỤ ( BIG BANG ) VÀ TUỔI TRÁI ĐẤT

Theo Stephen Hawking trong cuốn “ Sơ lược lịch sử thời gian ,” Hội thánh Công giáo tuyên bố rằng giáo huấn của Hội thánh không mâu thuẫn với lý thuyết vụ nổ vũ trụ, Như thế có nghĩa là hàng tỉ năm đã trôi qua. Thế nhưng, khi cử hành lễ Giáng sinh, một vị linh mục nói rằng từ khi tạo dựng vũ trụ đến nay mới trải qua vài ngàn năm thôi. Xin vui lòng giải thích sự khác biệt này.

     Đúng là giáo huấn của hội thánh không mâu thuẫn với lý thuyết gọi là vụ nổ Big Bang nói về nguồn gốc vũ trụ vật lý.

     Chúng ta tin rằng vũ trụ vật chất này – bao gồm vô số các giải thiên hà, do các nhà thiên văn và các nhà khoa học khác khám phá ra – hiện hữu là do hành động tự do cảu Đấng Tạo hóa, mà ta gọi là Thiên Chúa.

     Theo lý thuyết Big Bang, toàn bộ vũ trụ thành hình bắt đầu với một phân tử vật chất và năng lượng cực nhỏ, có tỷ trọng có thể gọi là vô cùng. Cường độ năng lượng bên trong phân tử này gây nên một vụ nổ lan rộng thành vũ trụ vật chất ngày nay.

     Như đã nói trên, đức tin không ngăn cấm chúng ta tin là Thiên Chúa có thể khéo léo tạo dựng vũ trụ theo kiểu này. Trong thực tế, một số điểm trong lý thuyết này con cho thấy sự hiện hữu rõ rệt của một Đấng Tạo hóa.

     Chắc chắn rằng, sự hiện hữu của vũ trụ này, với tất cả sự phối hợp tuyệt diệu giữa trật tự và ngẫu nhiên; giữa kế hoạch và sắp đặt, từ phân tử nhỏ nhất cho đến khoảng cách xa nhất, tất cả những yếu tố này khởi đầu chỉ với một phân tử nhỏ xíu nhưng tỷ trọng rất nặng có thể cho ta thấy sự vĩ đại và tuyệt đẹp của một Thiên Chúa mà chúng ta tin hơn bất cứ cái gì khác.

Tác phẩm: Giáo Lý Cho Người Thời Nay

Tác giả: John J. Dietzen

Biên dịch: Lm. Giuse Nguyễn Văn Chữ. OP

Đọc thêm:

1. Hội Thánh và Sách Thánh

2. Kinh Thánh: Tiêu chuẩn đức tin

3. Các hình thức văn chương trong Kinh Thánh

4. Kinh Thánh chỉ dành cho các chuyên gia?

5. Thánh Kinh Công Giáo và Thánh Kinh Thệ Phản

6. Bản Kinh Thánh phổ thông (Vulgata)

7. Nguyên tổ loài người

8. Nhiều Ađam, nhiều Eva?

9. Cám dỗ trong Vườn địa đàng

10. Con quỷ hay con rắn

11. Trái đất bao nhiêu tuổi?

Edit

0

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết