7 đoạn Thánh Kinh ngọt ngào nói về Tình Yêu Thiên Chúa

“Chúng ta hãy yêu thương, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước” (1 Ga 4,19)

Thiên Chúa thường được hình dung như là một vị тнầи нυиg ᗪữ, Ngài sẵn sàng đáин gục những kẻ тộι ℓỗι. Và “Zeus” là hình ảnh cho thấy vị Thiên Chúa ấy. Kỳ thực, điều này đi quá xa sự thật về Thiên Chúa.

Nhưng người Kitô hữu luôn χác tín rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta như người cha yêu thương con cái mình vậy.

Sau đây là 7 đoạn Kinh Thánh xác minh cho sự thật trên:

1. ANH EM HÃY XEM CHÚA CHA YÊU CHÚNG TA DƯỜNG NÀO: NGƯỜI YÊU ĐẾN NỖI CHO CHÚNG TA ĐƯỢC GỌI LÀ CON THIÊN CHÚA (1Ga 3,1).

2. CHÚNG TA HÃY YÊU THƯƠNG, VÌ THIÊN CHÚA ĐÃ YÊU THƯƠNG CHÚNG TA TRƯỚC (1 Ga 4,19).

3. TỪ XA ĐỨC CHÚA ĐÃ HIỆN RA VỚI TÔI: “TA ĐÃ YÊU NGƯƠI BẰNG MỐI TÌNH MUÔN THUỞ” (Gr 31,3).

4. THIÊN CHÚA YÊU THẾ GIAN ĐẾN NỖI ĐÃ BAN CON MỘT, ĐỂ AI TIN VÀO CON CỦA NGƯỜI THÌ KHỎI PHẢI ᑕᕼếT, NHƯNG ĐƯỢC SỐNG MUÔN ĐỜI (Ga 3,16).

5. PHẦN NGÀI, MUÔN LẠY CHÚA, NGÀI LÀ THIÊN CHÚA NHÂN HẬU TỪ BI, NGÀI CHẬM GIậᑎ, LẠI GIÀU TÌNH THƯƠNG VÀ LÒNG THÀNH TÍN (Tv 86,15).

6. ANH (EM) PHẢI BIẾT RẰNG ĐỨC CHÚA, THIÊN CHÚA CỦA ANH (EM), THẬT LÀ THIÊN CHÚA, LÀ THIÊN CHÚA TRUNG THÀNH: CHO ĐẾN MUÔN NGÀN THẾ HỆ, NGƯỜI VẪN GIỮ GIAO ƯỚC VÀ TÌNH THƯƠNG ĐỐI VỚI NHỮNG AI YÊU MẾN NGƯỜI VÀ GIỮ CÁC MỆNH LỆᑎH CỦA NGƯỜI (Đnl 7,9).

7. AI KHÔNG YÊU THƯƠNG, THÌ KHÔNG BIẾT THIÊN CHÚA, VÌ THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU (1Ga 4,8).

* Ghi chú: Bản dịch Kinh Thánh của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ, ấn bản 2011.

Tác giả: Philip Kosloski

Nguồn: aleteia.org

JM. Đỗ Thiên Thichuyển ngữ


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết