Bản “song ca giữa Linh hồn và Chúa Giêsu” được sáng tác bởi Thánh Anphongsô

Thánh An-phong-sô sáng tác bản “song ca giữa Linh hồn và Chúa Giê-su,” còn được gọi là Bài ca Thương khó, được trình bình lần đầu tiên vào năm 1760, xen vào lúc nghỉ giữa giờ dạy giáo lý và chia sẻ Lời Chúa trong các cuộc tĩnh tâm cho giáo dân tại nhà thờ Trinità dei Pellegrini.

Thông tin này đến với chúng tôi do nghệ sĩ Tannoia cho biết, giúp chúng tôi hiểu được rằng đối với Thánh An-phong-sô, bản kiệt tác âm nhạc này là một phần của công việc truyền giáo. Nó tạo cơ hội cho mọi người hiểu sâu sắc hơn những gì đã được trình bày trong các giờ giáo lý và giảng thuyết. Rõ ràng, âm nhạc là một khí cụ đắc lực cho công việc rao giảng Tin Mừng.

Đây cũng là ý định đằng sau việc trình diễn lại bản song ca này tại nhà thờ Thánh An-phong-sô, Roma, ngày 28 tháng 3 vừa qua. Hôm đó là Chúa Nhật Lễ Lá, thế nên, mọi người lắng nghe bản nhạc này có thể suy ngẫm cuộc thương khó của Chúa một cách sâu sắc hơn.

Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để chúng ta “cảm nếm” lại tài năng âm nhạc của Đấng Sáng Lập, sự tinh tế và sự mãnh liệt trong nội tâm của ngài khi viết nên bản kịch Thương khó này. Góp phần thành công cho bản song ca là công sức, tài năng và sự cống hiến hết mình của các nghệ sĩ, những người mà chúng tôi rất lấy làm biết ơn.

Nội dung cuộc đối thoại giữa Linh hồn và Chúa Giê-su tạm dịch như sau:

Linh hồn: – Giê-su ơi, ngài đang đi đâu, đi đâu thế?

Chúa Giê-su: – Hỡi con, ta đi để chịu chết vì con.

Linh hồn: – Nếu vì con mà Chúa chịu chết,

Thì Chúa ơi, này đây ngài bước đi

Con cũng muốn bước đi cùng Ngài,

Con mốt cùng chết với Ngài.

Chúa Giê-su: – Hãy sống bình an và thấu hiểu

tình yêu ta dành cho con; và khi ta chết đi, hãy nhớ đến ta.

Hãy ở đó, vì thế, hỡi con yêu dấu,

Và như một bảo chứng của tình yêu con dành cho ta;

Hãy trao cho ta trọn trái tim của con

Và hãy giữ vững Đức tin.

Linh hồn: – Vâng lạy Chúa, Báu Vật của con, Thiên Chúa tốt lành của Con

Tất cả trái tim con dành cho Chúa;

Và này đây, thân xác linh hồn con,

Con thuộc trọn về Chúa, Đức Vua của con.

Bạn đọc có thể truy cập trang web www.santalfonsoedintorni.it để có thể tìm thấy đầy đủ thông tin lịch sử, trọn vẹn bản văn của bản nhạc và bản hòa âm.

Fr. Giovanni Congiu, C.Ss.R.

Chuyển ngữ: Duc Trung Vu, CSsR

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết