Biển người về bên Đức Mẹ La Vang 14/08/2018

Theo truyền thống đã có từ lâu, ngoài các kỳ Đại Hội Thánh Mau toàn quốc ba năm một lần, Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang, Tổng Giáo phận Huế, cũng tổ chức kỳ hành hương thường niên vào dịp lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, tức là ngày 14 -15/08/2018 tại Linh địa La Vang.

Trong bầu khí thiêng liêng của Năm Thánh mừng kỷ niệm 30 năm tôn phong hiển thánh 117 vị Tử đạo Việt Nam, trân trọng kính mời Quý Đức Hồng Y, Quý Đức Cha và mọi thành phần Dân Chúa
Việt Nam về tham dự cuộc hành hương năm nay, với chủ đề “MẸ LA VANG, MẸ CỦA NHỮNG AI GẶP THỬ THÁCH”.

Chương trình hành hương như sau :

THỨ BA, 14/8/2018
14g00 : Giờ cầu nguyện tôn vinh Lòng Chúa thương xót – CĐ. LCTX phụ trách
16g30 : Dâng hoa tọi Linh Đài – Giới trẻ GP. Huế phụ trách
17g00: Thánh lễ tợi Lễ Đài – Ban Phụng tự GP. Huế phụ trách
20g30 : càu nguyện bên Mẹ Lo Vong tợi Linh Đài- GP. Huế phụ trách
21g30: Thánh lễ tôn vinh Lòng Chúa thương xót tọi Linh Đài- CĐ. LCTX phụ trách

THỨ TƯ, 15/8/2018
05g00: Rước Kiệu. Thánh lễ kính trọng thể Mẹ lên trời. Giải tán.

Trực Tiếp: Hành Hương La Vang 2018 – Thánh Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại Lễ Đài

Trực Tiếp: Hành Hương La Vang 2018 – Cầu Nguyện Bên Mẹ La Vang tại Linh Đài

https://www.youtube.com/watch?v=KOAiOhw4j_Y

Ảnh & Video: TGP Huế


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết