Các Giám mục Việt Nam ở Roma vui như ở nhà

Giáo Hội Việt Nam

Uỷ ban Công Lý và Hoà Bình gửi Quốc Hội về dự thảo Luật đơn vị hành chính – kinh tế

Thư ngỏ của Uỷ ban Công Lý và Hoà Bình gửi Quốc Hội về dự thảo Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM Ủy ban Công lý và Hòa bình số 72/12 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, Tp.HCM ĐT: […]

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết