Cáo phó nữ tu Maria Anna Phan Thị Hải – Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình

Giáo Hội Việt Nam

Một gia đình ρhật тử tìm được Đức Tin nhờ Ơn ᒪạ Đức Mẹ La Vang

Ngày 22/3/1999, tôi được một lá thư của ông Nguyễn Đình Lộc là người thân quen từ giáo xứ Tân Mỹ, hạt Phan Rang, Giáo phận Nha Trang, Việt Nam. Nguyên văn như sau (những chữ trong ngoặc đơn là của tôi ghi thêm). “Hôm tháng 7 vừa rồi, trong gia đình cháu, có cháu […]

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết