Cắt bì

     

Tôi hiểu việc cắt bì được khuyến khích vì lý do y học. Nhưng liệu có liên quan đến vấn đề tôn giáo  không? Thánh kinh nói đàn ông Do Thái là những người được cắt bì. Thánh kinh cũng nói Chúa Giêsu chịu cắt bì. Có lý do gì không?

     Thực sự thì không ai có thể trả lời câu hỏi này. Nhưng dựa vào những bia khắc cổ thời, có thể có những giải đáp khả dĩ.

     Có thể là việc cắt bì có liên quan mật thiết tới việc sát tế của con người, một tập tục phổ biến nơi một số nền văn hóa cổ ở Trung Đông.

     Một vài năm trước, các nhà khảo cổ ở vùng Cận Đông đã khám phá ra một văn bản được cho là do một tư tế người Phoenicia viết ra. Theo bản văn này, một vị thần tên là El, để thành phố của mình khỏi bị hủy diệt, đã sát tế con mình dâng cho cha là thần Trời. Rồi vị thần ấy cắt bì chính mình và truyền lệnh cho tất cả thần dân cũng làm theo để thành phố khỏi bị hủy diệt.

     Theo truyền thống này, ít nhất là nghi thức cắt bì có thể là sự thay thế và là biểu tượng cho việc sát tế: một phần cơ thể thay thế cho toàn thân.

     Các nền văn hóa cổ thời nhìn nhận có mối tương quan mật thiết giữa cá nhân và toàn thể bộ tộc hoặc cộng đồng. Như vậy, việc sát tế này liên quan một phần của cơ quan truyền sinh nhằm nói rằng toàn thể đất nước hoặc bộ tộc, trong hiện tại hoặc tương lai, được thánh hiến cho vị thần mà họ thờ phụng.

    Trong bối cảnh này, chúng ta dễ dàng hiểu vì sao con cháu ông Abraham lại coi cắt bì như một cách diễn tả giao ước của họ với Thiên Chúa của Israel một cách thích hợp và cần thiết.

Tác phẩm: Giáo Lý Cho Người Thời Nay

Tác giả: John J. Dietzen

Biên dịch: Lm. Giuse Nguyễn Văn Chữ. OP

Đọc thêm:

1. Hội Thánh và Sách Thánh

2. Kinh Thánh: Tiêu chuẩn đức tin

3. Các hình thức văn chương trong Kinh Thánh

4. Kinh Thánh chỉ dành cho các chuyên gia?

5. Thánh Kinh Công Giáo và Thánh Kinh Thệ Phản

6. Bản Kinh Thánh phổ thông (Vulgata)

7. Nguyên tổ loài người

8. Nhiều Ađam, nhiều Eva?

9. Cám dỗ trong Vườn địa đàng

10. Con quỷ hay con rắn

11. Trái đất bao nhiêu tuổi?

12. Vụ nổ vũ trụ ( Big Bang ) và tuổi trái đất

13. Tuổi của dòng giống loài người

14. Thiên chúa làm gì trước khi tạo dựng vũ trụ

15. Tiến hóa ” còn hơn là một giả thuyết “

16. Tiến hóa và linh hồn

17. Thần học có dựa trên khoa học không?

18.Ngôi vị nào là đấng tạo hóa.

19. Ông Môsê và 5 cuốn sách đầu tiên của bộ Thánh Kinh.

20. Ông Nôe và chiếc tàu

21. Cụ tổ Abraham ngoại tình?

22. Chuyện nàng Rachel

23.tại sao có những cái “uế tạp”?

Edit

 

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết