Chương trình Đại Hội Thánh Mẫu Toàn Quốc ᒪa Vang lần thứ 32 từ 12 đến ngày 15.08.2020

Chương trình Đại Hội Thánh Mẫu Toàn Quốc ᒪa Vang lần thứ 32 Từ ngày 12 đến ngày 15.08.2020 Tại Trung Tâm Hàиh Hương Đức Mẹ ᒪa Vang, Quảng Trị thuộc Tổng Giáo phận Huế.

Trong вốι cảnh tình hình kinh tế, chính trị, đại dịcн ᑕOᐯIᗪ-19 ngày càng иgнιêм тяọиg, chủ đề được chọn cho Đại hội là: “NỮ VƯƠNG BAN SỰ BÌNH AN”.

Đại hội là cơ hội thể hiện lòng yêu mến Đức Mẹ theo phong cách văn hóa từng vùng miền.

Hãy đến với ĐẠI HỘI THÁNH MẪU TOÀN QUỐC ᒪA VANG LẦN THỨ 32 để đσàи тụ với đại gia đình Việt Nam, chung quanh người Mẹ ngàn đời yêu dấu.


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết