Đầu và cuối

Đức Chúa là Thiên Chúa phán: “Ta là Alpha và Omega, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Toàn Năng.” (Kh 1:8) Ngài là Thiên Chúa duy nhất, là Đấng vô thủy vô chung, là Đấng tạo dựng mọi sự – vô hình và hữu hình, cũng chính Ngài tặng ban cho chúng ta luôn có những điểm khởi đầu và kết thúc, đồng thời cho chúng ta có những vị trí mới trong cuộc sống, bình thường mà kỳ diệu, với những điều vô thường để hướng chúng ta tới những điều bất biến, vĩnh hằng, đặc biệt là sự trường sinh.

Sự kiện “Mười Người Phong Hủi” (Lc 17:11-19) là lời vừa nhắc nhở vừa cảnh báo về sự vô ơn của các tín nhân. Tại sao? Bởi vì chúng ta không thể làm được gì nếu không có Thiên Chúa. (Ga 15:5) Kinh Thánh nhiều lần xác định: “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” (1 Sb 16:34 và 41; 2 Sb 5:13; 2 Sb 7:3 và 6; 2 Sb 20:21; Er 3:11; 1 Mcb 4:24; Tv 100:5; Tv 106:1; Tv 107:1; Tv 118:1-4 và 29; Tv 136:1-26) Phàm nhân mang thân phận bụi tro, chẳng đáng gì, thế mà vẫn quý giá đối với Thiên Chúa, và được mệnh danh là con cái của Ngài: “Lạy Cha chúng con ở trên trời…”

Thời gian là của Chúa, nhưng Ngài giao cho chúng ta quản lý thời gian của cuộc đời mình. Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Năm cũ kết thúc rồi năm mới khởi đầu. Năm mới như một cuốn sách mới, với 12 chương và 365 trang đời – những cơ hội mới. Thánh Phaolô nhắn nhủ: “Như anh em đã nhận Đức Kitô Giêsu làm Chúa, thì hãy tiếp tục sống kết hợp với Người. Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô Giêsu, hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn, và để cho lòng chan chứa niềm tri ân cảm tạ.” (Cl 2:6-7) Tất cả đều là hồng ân, kể cả những nỗi đau khổ mà chúng ta không hề muốn.

Rác phải đổ, xấu phải bỏ, sai phải sửa. Thích nghi là cách thoát khổ, không thích nghi là tự chuốc thêm khổ. Nếu chúng ta cố chấp, luyến tiếc, cứ bám víu vào các kiểu cách cũ, những thứ không lành mạnh, những loại rác rưởi về cảm xúc hoặc tinh thần thì chắc chắn bất lợi cho chính mình – và ảnh hưởng tới người khác. Vì thế, ngay lúc này là thời điểm tốt để chúng ta quyết tâm giũ bỏ chúng, giống như lật sang một trang đời mới để vui đón thời khắc giao thừa, khoảnh khắc tống cựu và nghinh tân – từ bỏ cái cũ và đón nhận cái mới. Muốn vậy thì phải can đảm. Can đảm là khôn ngoan. Đầu xuôi thì đuôi lọt. Sống khôn thì chết thiêng.

Chúng ta có thể phản ánh các phúc lành và các dạng đẹp của năm cũ, tạ ơn Thiên Chúa về những thành công trong bất cứ lĩnh vực nào, nhưng nhất thiết phải giũ bỏ cảm giác thất vọng, lãng quên sự thất bại, bỏ qua những nỗi buồn, và thanh thản khởi đầu năm mới. Thiên Chúa thực sự vẫn hiện diện trong những cái khởi đầu mới – kể cả những cái kết thúc, dù vui hay buồn.

Năm cũ đang qua, năm mới đang tới. Chúng ta đang rời xa năm cũ và đến gần khởi điểm tân niên. Là Kitô hữu, Lời Chúa phải là đặc sản hằng ngày, không ngừng cầu nguyện, cố gắng hoàn thiện dần dần, có thể bước ngắn và chậm, nhưng quan trọng là phải liên tục với sự kiên trì. Thiên Chúa vẫn đợi chờ, sẵn sàng lắng nghe, nói riêng với mỗi người và chúc lành khi chúng ta bước theo Ngài, tín thác vào Ngài.

Xin cầu chúc mọi người một năm mới thành công về công ăn việc làm, bình an trong cuộc sống, và tiến bộ trên đường nhân đức để hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng Thánh. Việc “nên thánh” không chỉ là lời khuyên của Thiên Chúa mà còn là mệnh lệnh: “Các ngươi PHẢI nên thánh và PHẢI thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh.” (Lv 11:44; Lv 19:2; Lv 20:7) Và luôn ghi nhớ điều Thiên Chúa mặc khải: “Chính Ta, chính Ta đây là Đức Chúa, ngoài Ta ra, chẳng có ai cứu độ.” (Is 43:11)

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Alpha và Omega, Khởi Nguyên và Tận Cùng, chúng con xin cảm tạ Ngài về mọi ơn lành Ngài đã thương ban trong năm qua, cách quan tâm chăm sóc Ngài dành cho chúng con và luôn cung cấp những gì thực sự cần thiết. Lạy Đấng quan phòng và tiền định mọi sự, chúng con xin dâng năm mới này cho Ngài, xin ban cho chúng con sự bình an đích thực của Ngài, xin giữ gìn chúng con khỏi mọi sự dữ, giúp chúng con đủ sức vượt qua gian khó, chiến thắng chính mình, luôn vững bước theo Ngài và tín thác vào Ngài – Đấng là Đầu và Cuối cuộc lữ hành này. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.

TRẦM THIÊN THU

Giao Niên 2020 – 2021

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết