Dòng Chúa Cứu Thế: “Cây đại thụ đại phúc” đã về với Chúa

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11, 25)

Sáng nay thứ Ba ngày 18/09/2018 Cha Phó Giám tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Đaminh Nguyễn Đức Thông chủ tế thánh lễ An Táng Cha Antôn Phạm Văn Nam Tu sĩ Linh mục CSsR

Những ai đã hơn một lần quen biết hay gặp gỡ, hay làm việc chung với Cha Antôn Phạm Văn Nam, có lẽ dấu ấn lớn nhất để lại nơi tâm hồn, nơi cuộc đời của Cha đó là việc giảng Đại Phúc.

Với Dòng Chúa Cứu Thế, giảng Đại Phúc vẫn là “mũi nhọn” hàng đầu mà Nhà Dòng lưu tâm để nhờ và qua các kỳ Đại Phúc từ Thánh Tổ Anphongsô, Dòng Chúa Cứu Thế đưa nhiều người về với Chúa. Và, Cha Cố Antôn là một trong những cây đại thụ về Đại Phúc của Nhà Dòng.

Cha Antôn Phạm Văn Nam đã nằm xuống sau 93 năm làm người, 68 năm là tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và 63 năm linh mục. Những nẻo đường truyền giáo, nẻo đường đại phúc vẫn còn ghi dấu ấn sự dấn thân nhiệt tình của một sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế nơi cuộc đời của tu sĩ linh mục Antôn.

Trong thân phận làm người, sự ra đi của Cha Antôn đã để lại biết bao nhiêu niềm thương nỗi nhớ về vị Cha già kính yêu. Những ngày này, dường như “Ông Trời” cảm được cái buồn của Dòng Chúa Cứu Thế với những người thân thương của Cha vì trời mưa lất phất.

Ngay cả sáng hôm nay, chuẩn bị Thánh Lễ an táng cho Cha Antôn thì trời vẫn lâm râm. 6 g sáng hôm nay, thứ Ba, 18 tháng 9 năm 2018, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cùng với cộng đoàn dân Chúa dâng Thánh Lễ tạ ơn cuối cùng với Cha Antôn Phạm Văn Nam.

Chủ tế Thánh Lễ an táng cho Cha Antôn Phạm Văn Nam là Cha phó Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế – Đaminh Nguyễn Đức Thông. Cùng hiệp thông với Cha Đaminh có quý Cha trong và ngoài dòng cũng như sự hiện diện hiệp thông của quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa xa gần.

Chúng ta họp nhau trong nhà thờ này để cùng với Cha Anton vì Ngài đã hoàn tất cuộc đời làm người làm tu sĩ và làm linh mục Dòng Chúa Cứu Thế. Ngài tha thiết gắn kết mật thiết với Đức Giêsu. Như chúng ta vừa nghe trong tiểu sử. Ngài tha thiết một điều : giảng Đại Phúc để đưa người ta về với Chúa. Ngài nằm xuống, Ngài thấy như Chúa nói : Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó với Thầy. Chúng ta cầu nguyện để ước vọng của Chúa Giêsu, của Cha Antôn và của chúng ta. Xin Chúa biến đổi cuộc đời chúng ta.

Trong bài chia sẻ, Cha G. B. Nguyễn Thành Hưng – Bề trên cộng đoàn Nha Trang bày tỏ với cộng đoàn rằng ngày hôm nay cộng đoàn cùng nhau tạ ơn Chúa. Cha nói Cha Antôn đã được cái phúc là chết trong Nhà Dòng và đây là mong ước của anh em Dòng Chúa Cứu Thế. Cha G. B. nhắc lại hình ảnh của Cha Giuse Phan Thiện Ân đã về nhà Cha cách đây 3 tuần rằng Cha Giuse dù đi bệnh viện nhưng mong muốn được chết trong nhà Dòng. Cha Antôn cũng vậy, đã chết trong Dòng.

Cha gợi cho cộng đoàn về trang Tin Mừng mà cộng đoàn vừa nghe : “Chúa Cha không muốn ai bị hư mất, Chúa Cha không muốn ai bị hư mất … Lòng anh em đừng xao xuyến … Nhà Cha Thầy có nhiều chổ ở. Thầy đi để dọn chỗ cho anh em và Thầy đưa anh em về với Thầy”.

Cha G. B. nhấn đi nhấn lại hình ảnh của ngôn sứ Isaia về ngày Cánh Chung và nói cái chết là cái bước cuối cùng để mỗi người đi vào cõi của Thiên Chúa. Cùng đích cuộc đời của mỗi người không là ở trần gian này mà là ở nơi Thiên Chúa. Hạnh phúc của mỗi người là thuộc về Thiên Chúa : “Những ngày cuối đời, Cha Antôn không còn bận tâm quyền lực, thế gian … những ngày cuối như Cha Phó Giám Tỉnh nói đầu Lễ, Ngài chỉ hướng về Thiên Chúa mà thôi”.

Cha G. B. cũng nhắc lại giờ ra đi của Cha Antôn đó là vào ngày thứ Bảy để nói lên ước nguyện của Cha Antôn đã được chết trong ngày kính nhớ Mẹ.

Để kết thúc bài chia sẻ, Cha G. B. mời cộng đoàn bắt chước như Cha Antôn để kết hiệp với Chúa để chúng ta vì vậy bất cứ lúc nào chúng ta cũng ý thức rằng chúng ta ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta để chúng ta có được sự bình an và nhất là cái phúc, cái lộc mà Chúa đã hứa ban cho mỗi người. Chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa với Cha Antôn vì Cha đã được hưởng lấy sự bình an đó va mãi mãi không ai lấy được sự bình an đó nơi Ngài. Xin Đấng Cứu Thế là Đấng đã hứa ban bình an cho chúng ta, Ngài đã ban cho Cha Antôn thì cũng ban bình an cho mỗi người chúng ta.

Sau lời nguyện hiệp Lễ, Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông – Phó Giám Tỉnh đại diện Nhà Dòng và gia đình cảm ơn quý Cha, quý tu sĩ và cộng đoàn. Cha Đaminh xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Cha Antôn và Nhà Dòng. Cách đặc biệt, Cha Đaminh cảm ơn cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Quân Trấn dù đường xa vẫn đến để dâng Thánh Lễ.

Và Cha cũng cảm ơn cộng đoàn dù rằng có nhiều người không biết mặt Cha Antôn nhưng khi nghe Cha Antôn nằm xuống cũng như trong Thánh Lễ này vẫn hiện diện. Cha Đaminh cảm ơn tất cả mọi người và xin tiếp tục cầu nguyện cho Cha Antôn và cho Nhà Dòng.

Lời cảm ơn của Cha Đaminh khép lại, Cha G. B. Nguyễn Minh Phương – Quản Lý Dòng Chúa Cứu Thế đã cử hành nghi thức tiễn biệt Cha Antôn.

Sau Thánh Lễ, Cha Antôn được đưa đến Trung Tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa để nhờ cột lửa thiêu đốt, Dòng Chúa Cứu Thế và cộng đoàn dân Chúa cũng như thân bằng quyến thuộc dâng lên Thiên Chúa như của lễ toàn thiêu. Xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót ban cho Cha Antôn được hưởng hạnh phúc Nước Trời như Cha hằng mong ước. Và, xin Cha Antôn khi gần bên Chúa, cha đừng quên cầu nguyện cho Dòng Chúa Cứu Thế cũng như những người thân thương của Cha ngày mỗi ngày kết hiệp với Chúa để Chúa ở trong mỗi người để mỗi người được hưởng sự bình an như Cha đã hưởng.

Người Giồng Trôm

 

 


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết