Đức Cha GIUSE ĐỖ MẠNH HÙNG được bổ nhiệm làm GIÁM QUẢN TÔNG TÒA TGP.SÀI GÒN

Đức Cha GIUSE ĐỖ MẠNH HÙNG

Ngày 8/3/2018 vừa qua, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã được Toà Thánh, qua Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các Dân Tộc, bổ nhiệm làm Giám quản Tông toà Tổng giáo phận Sàigòn – TP.HCM, để điều hành Tổng giáo phận trong lúc “trống toà” do sự ra đi đột ngột của Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc.

Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng làm Giám quản Tgp.Sàigòn.
THÔNG BÁO
V/v bổ nhiệm Giám quản Tông toà Tổng giáo phận Tp. Hồ Chí Minh
Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và chủng sinh, cùng toàn thể cộng đoàn Dân Chúa trong TGP.

Ngày 8/3/2018 vừa qua, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã được Toà Thánh, qua Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các Dân Tộc, bổ nhiệm làm Giám quản Tông toà Tổng giáo phận Sàigòn – TP.HCM, để điều hành Tổng giáo phận trong lúc “trống toà” do sự ra đi đột ngột của Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc.

Xin các thành phần Dân Chúa trong Tổng giáo phận cầu nguyện cho Đức Giám quản Giuse và tích cực cộng tác với Ngài trong trách vụ được Giáo hội ủy thác.
Kính báo,

Lm. Phêrô Kiều Công Tùng, Chưởng Ấn
* Sau đây là bản dịch của Sắc lệnh Bổ nhiệm.


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết