Khi nào không được cử hành Thánh Lễ Hôn Phối hay Bí Tích Hôn Phối

Cần phân biệt việc cử hành Bí tích hôn phối và Thánh lễ hôn phối.

Có thể cử hành Bí tích hôn phối (chứng hôn) trong thánh lễ hoặc ngoài thánh lễ.

Khi cử hành Bí tích trong Thánh lễ hôn phối là vị linh mục dâng thánh lễ với bản văn của thánh lễ hôn phối với lời nguyện Nhập lễ, lời nguyện Dâng lễ và Hiệp lễ cùng với lời Tiền tụng và Lời nguyện cho đôi tân hôn (sau kinh Lạy Cha).

Khi cử hành Bí tích hôn phối trong thánh lễ, mà vị linh mục không cử hành Thánh lễ hôn phối mà cử hành thánh lễ Chúa nhật, hay lễ trọng nào đó thì vị linh mục dùng bản văn của thánh lễ Chúa nhật, lễ trọng với lời nguyện Nhập lễ, lời nguyện Dâng lễ và Hiệp lễ cùng với lời Tiền tụng của lễ Chúa nhật hay lễ trọng. Vị linh mục có thể đọc Lời nguyện cho đôi thân hôn.

Nhiều người lầm tưởng vào Mùa Vọng và Mùa Chay (Mùa áo tím) sẽ không được cử hành Thánh lễ hôn phối và Bí tích hôn phối. Điều này hoàn toàn sai. Xin đọc Bài viết sau của linh mục Giuse Trần Thiện Tĩnh thuộc Ban Phụng Vụ Giáo phận Bùi Chu khi lưu ý về Thánh lễ hôn phối trong Năm phụng vụ:

“Theo Sách Nghi Thức Giám Mục (CE) số 63 và sách Nghi Thức Hôn Phối (OCM-1990) các số 34, 54 và 56:

1. Không được cử hành Thánh Lễ Hôn Phối vào những ngày sau

– Tam Nhật Thánh

– Các Chúa Nhật Mùa Vọng, Mùa Chay và Mùa Phục Sinh.

– Các lễ trọng buộc cũng như không buộc.

– Thứ Tư Lễ Tro và các ngày trong Tuần Thánh.

– Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (2-11).

– Các ngày trong tuần bát nhật Phục Sinh.

(Nếu muốn cử hành bí tích hôn phối [chứng hôn] vào những ngày lễ trên đây thì phải cử hành Thánh Lễ theo ngày phụng vụ, nghĩa là sử dụng các bản văn phụng vụ và các bài đọc Thánh Kinh của ngày lễ hôm đó. Sau bài giảng sẽ cử hành nghi thức hôn phối. Sau kinh Lạy Cha sẽ đọc lời cầu cho đôi tân hôn và cuối lễ có thể dùng công thức ban phép lành cho đôi tân hôn).

– Tuyệt đối tránh cử hành Bí Tích Hôn Phối vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy Tuần Thánh.

2. Các Chúa Nhật Mùa Giáng Sinh và Mùa Thường Niên

– Nếu cử hành bí tích hôn phối mà có cộng đoàn giáo dân giáo xứ tham dự thì sử dụng các bản văn Phụng Vụ và các bài đọc sách thánh của ngày Chúa Nhật. Tuy nhiên, có thể đọc một bài sách thánh về lễ hôn phối.

– Nếu Thánh Lễ không có cộng đoàn giáo dân giáo xứ mà chỉ có thân nhân và bạn hữu của đôi tân hôn thì tham dự có thể cử hành toàn bộ Thánh Lễ Hôn Phối.”

Truyền Thông Thái Hà

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết