Kiểu ăn chay đẹp lòng Yavê (Is 58,1-12)

1 Hãy giương cổ lên mà kêu, đừng hãm giọng, hãy gióng tiếng lên như tù và, hãy báo cho dân Ta các sự ngỗ nghịch của chúng, cho nhà Yacob các lỗi lầm của họ.

2 Phải, ngày ngày chúng tìm kiếm Ta: Ðường lối của Ta, chúng muốn được biết, như một dân tộc thi hành đức nghĩa, và không bỏ lơ các phán quyết của Thiên Chúa chúng thờ, chúng thỉnh vấn Ta về luân thường đạo nghĩa, và ước ao được gần gũi với Thiên Chúa.

3 Làm sao chúng tôi chay kiên, Người lại không đoái hoài? Chúng tôi hãm mình phạt xác, Người không màng biết đến? – Này, ngày các ngươi giữ chay, các ngươi những tìm ích kỷ lợi riêng, các ngươi ráo riết đốc công các người nô dịch.

4 Này, các ngươi giữ chay để xô xát cãi vã, để đấm đá và ẩu đả với lòng độc ác. Chay như các ngươi giữ ngày nay không sao đem tiếng các ngươi thấu được trên cao.

5 Nào đâu có thế, thứ chay kiêng Ta mến chuộng, cái ngày người ta hãm mình phạt xác? Nào đâu có phải là cúi đầu rạt xuống như vậy, và lăn mình trên bao bị bụi tro? Nào có phải thế đâu, chay kiêng ngươi phải ban bố ngày đáng được Yavê chấp nhận?

6 Chay kiêng Ta mến chuộng, há lại không phải thế này sao: Mở trói ác ôn, bật tung thừng ách, thả tự do cho người bị hành hạ, đập tan mọi thứ gông cùm?

7 Há lại không phải là bẻ bánh với người đói, dẫn trọ nhà, kẻ vô gia cư? Thấy ai mình trần, ngươi cho áo che thân, ngươi sẽ không tránh né một người cũng là cốt nhục của ngươi.

8 Bấy giờ ánh sáng của ngươi tung tóe như rạng đông, da non thương tích ngươi sẽ mau líp lại, phúc đức của ngươi sẽ cầm đầu đi trước, và binh bọc hậu là vinh quang của Ðức Yavê.

9 Bấy giờ ngươi khẩn cầu và Yavê sẽ đáp lại, ngươi kêu cứu và Người sẽ phán: Này Ta đây! Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi, cùm ách, việc trỏ tay và lời rủa độc,

10 và điều ngươi sở nguyện, ngươi cấp cho kẻ đói, và cho người khốn khó no lòng ấm cật, ánh sáng của ngươi sẽ rạng giữa tối tăm, và mù tối của ngươi cũng như chính ngọ.

11 Yavê sẽ hằng dẫn dắt ngươi, và nơi đồng khô cỏ cháy, Người sẽ cho ngươi no lòng ấm cật; xương cốt ngươi, Người sẽ cho dẻo dai, và ngươi sẽ nên như thửa vườn nhuần nước, như nguồn nước, nước không hề sai hẹn.

12 Nhờ dòng họ ngươi, người ta sẽ xây lại cảnh hoang tàn thê lương cổ xưa, ngươi sẽ dựng lại những nền móng của bao đời qua, thiên hạ sẽ gọi ngươi là người hàn tường hổng, là người tái thiết nhà đã tan hoang để ở.

Bản dịch của: Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết