Thầy Đaminh Đại Chủng Viện Bùi Chu Về Với Chúa Do TN Giao Thông Nghiêm Trọng

CÁO PHÓ

Trong niềm tin cậy phó thác vào Đức Kitô Phục Sinh,

xin kính báo:

Thầy ĐAMINH LÊ VĂN THẮNG

Chủng sinh năm Nhất – Đại Chủng Viện Bùi Chu.

Sinh ngày 10 tháng 09 năm 1994.

Quê Giáo xứ Tân Phường – Giáo phận Bùi Chu.

Thuộc xã Trực Hùng- Trực Ninh- Nam Định.

Đã đột ngột nghỉ an trong Chúa DO TAI NẠN GIAO THÔNG NGHIÊM TRỌNG.

Vào lúc 14h30 chiều Chúa Nhật 22/07/2018.

Thầy Hưởng vỏn vẹn chưa đầy 24 mùa xuân nơi dương thế.

Nụ cười tươi còn đó, mà thầy đã lặng lẽ ra đi.

Quyển Kinh Thánh- Tin Mừng của Chúa mà thầy đang cầm trên tay chưa kịp Loan báo, thì Chúa lại bảo thầy bỏ lại và chấm dứt tại đây.

Thầy chưa kịp Loan báo Tin Mừng, thì chúng ta lại phải nghe Tin Buồn.

Bao ước mơ, hoài bão, tâm nguyện… chưa hoàn thành, thì Chúa đã gọi Thầy về.

Ôi ! Chúng con xin vâng theo Thánh ý Chúa.

Thương tiếc Thầy.

Nay thầy mai ta. Sự ra đi của Thầy là bài học sâu sắc cho ta về sự mong manh của phận người và tinh thần sẵn sàng tỉnh thức cầu nguyện.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn thầy Đaminh.

Bài viết: Kích Nguyễn


Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết