Làm sao để ít tái phạm sau khi xưng tội ?

Ảnh minh họa

Sở dĩ thường tái phạm tội sau khi đã giao hòa là do người Kitô hữu chưa chú ý đào sâu nguyên nhân phạm tội của mình, nên hay tái phạm, ngoại lệ là có một số người xem việc phạm tội là đương nhiên, nếu không muốn nói là “đặc quyền”. Tội thường có nguyên nhân cơ hội và nguyên nhân thói quen. Nguyên nhân cơ hội chợt đến như cơn cám dỗ, còn nguyên nhân thói quen luôn thường trực trong đời sống của mình, lúc bộc lộ công khai, lúc thầm kín.

Giáo hội Công giáo chỉ cho chúng ta biết có 7 nguyên nhân thường trực, nếu không rèn luyên khắc chế, thì nó sẽ dần lớn lên thành động lực thúc đẩy chúng ta phạm tội là:

– kiêu ngạo,

– hà tiện,

– dâm dục,

– hờn giận,

– tham ăn uống,

– ghen ghét,

– và làm biếng.

7 nguyên nhân thói quen này thường được cảm xúc điều khiển, nên tự nó cũng không trí tuệ bao nhiêu khiến chúng ta phải sống chết gìn giữ nó như một đặc tính riêng biệt của “tôi”. Để giúp kiềm hãm 7 thói quen xấu này, Giáo hội khuyên chúng ta nên thường xuyên tập luyện 7 nhân đức để điều trị là:

– Thứ nhất: Khiêm nhường, chớ kiêu ngạo

– Thứ hai: Rộng rãi, chớ hà tiện

– Thứ ba: Giữ mình sạch sẽ, chớ mê dâm dục

– Thứ bốn: Hay nhịn, Chớ hờn giận

– Thứ năm: Kiêng bớt, chớ mê ăn uống

– Thứ sáu: Yêu người, chớ ghen ghét

– Thứ bảy: Siêng năng việc Đức Chúa Trời, chớ làm biếng

Tội không bao giờ là một đặc quyền, nhưng ơn cứu độ luôn luôn là kế hoạch Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta.

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết