Linh mục nhí làm lễ cực đáng yêu

Cha Giuse Trần Đình Long những điều bạn chưa biết?

Cha Long với linh đạo Lòng Chúa Thương Xót, có tài trong giảng phòng thu hút hàng ngàn người quy tụ về nghe giảng, thánh lễ thì kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Thế mà dòng người cứ ùn ùn kéo về người bên lương có, người bên giáo có. Ai chưa biết về […]

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết